Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją głównąkanalizacja sanitarna

Średnica pionu Dopuszczalne obciążenia pionów
Jednostka odpływu Liczba misek ustępowych Ilość ścieków
m AWs szt dm3/s
0,70 9 1,5
0,10 94 13 4,0
0,125 154 31 6,2
0,15 408 82 10,1

Dodaj komentarz