Kolektory słoneczne są to urządzenia zmieniające energię słoneczną docierającą do kolektora na energię cieplną.

Kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny jest urządzeniem służącym do zamiany energii słonecznej na energię cieplną. Energia promieniowania słonecznego absorbowana jest przez specjalną powierzchnię, a następnie zamieniana na energię cieplną nośnika, jakim może być woda lub glikol. Następnie ciepło to jest transportowana do specjalnego zbiornika gdzie następuje ogrzanie zmagazynowanej w nim wody. Glikol przepływając przez wężownicę w środku tego zbiornika oddaje ciepło, nagrzewa wodę i wraca z powrotem do kolektora.

Kolektory słoneczne mają najczęściej postać kolektorów płaskich lub próżniowo-rurowych. Pierwsze z nich są proste w konstrukcji, gdyż składają się jedynie z płaskiej powierzchni nagrzewającej się pod wpływem promieniowania słonecznego i absorbera który odbiera to ciepło i przekazuje do nośnika. Wariant próżniowo rurowy jest bardziej skomplikowany. Składa się on z rur w których element absorbujący energię słoneczną odizolowany jest od otoczenia przez próżnię. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu uniezależnia działanie kolektora od temperatury powietrza. Ma to duże znaczenie w klimacie takim jak polski, gdyż kolektory mogą sprawnie funkcjonować nawet w mroźne dni, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego nasłonecznienia.

Kolektory słoneczne można stosować zarówno do podgrzewania ciepłej wody jak i wspomagania centralnego ogrzewania. W zależności od skomplikowania układu konieczny jest odpowiedni układ sterujący, który synchronizuje pracę kolektora i pieca centralnego ogrzewania. Piec pracuje w takim układzie tylko wtedy, gdy sama praca kolektora nie wystarcza do osiągnięcia wymaganych parametrów. W słoneczne, letnie dni przy odpowiednio dobranej powierzchni kolektorów ciepła woda produkowana jest zupełnie bez udziału tradycyjnego pieca. W mniej słoneczne dni kolektor również działa podnosząc temperaturę wody z instalacji, przez co piec musi jedynie podgrzać ją do wymaganej temperatury, jednak jego praca jest już znacznie mniejsza. Pozwala to zmniejszyć zużycie tradycyjnego paliwa, jakim najczęściej jest gaz, a przez to zredukować koszty codziennej eksploatacji.

Większość dobrych firm instalacyjnych oferuje w swoich rozwiązaniach również te najnowocześniejsze jak kolektory słoneczne, fotowoltaikę i pompy ciepła. Warto zainteresować się tymi technologiami już na etapie projektowania instalacji centralnego ogrzewania, gdyż dużo łatwiej wtedy wkomponować je w całość systemu. Co więcej instalacja od razu tworzona pod kontem kolektorów słonecznych będzie z nimi lepiej współpracować, tak aby maksymalnie wykorzystać wszystkie ich zalety.

Kolektory słoneczne z czarnym chromem

Rodzaje pokryć na rynku europejskim Statystycznie na rynku europejskim prym wiodą pokrycia typu PVD popularnie nazywane „niebieskimi” (blue coating, blaue Beschichtung), aż 73% kolektorów słonecznych ma absorber z pokryciem typu PVD . Obecnie zaczęto już oferować pokrycia PVD w kolorze np. brązowym lub grafitowym więc nazywanie go niebieskim nie jest … więcej

Rodzaje absorberów – kolektory słoneczne

Podziału absorberów na rodzaje można dokonywać ze względu na: rodzaj materiałów użytych do jego budowy (np. miedź, aluminium) rodzaj układu orurowania (np. harfa pojedyncza lub podwójna, meander, itd.) technologię wykonania (np. łączenie płyty i orurowania przez spawanie laserowe, lutowanie, czy zgrzewanie ultradźwiękowe, itd.) rodzaj warstwy absorbującej promieniowanie słoneczne (typu … więcej

Gdzie montować kolektory słoneczne?

Jeśli chcecie, aby wasza instalacja solarna pracowała efektywnie przez możliwie jak najdłuższy czas w roku, należy ją odpowiednio zaprojektować oraz wykonać, a także pamiętać o wybraniu odpowiedniego usytuowania. W niniejszym artykule wspomnimy gdzie i jak zamontować kolektory słoneczne. Oferowane dzisiaj kolektory słoneczne pozwalają na ich zamontowanie niemal w każdym dostępnym … więcej

Projektowanie kolektorów słonecznych

Dobór powierzchni kolektorów słonecznych dla przygotowania c.w.u. Lp. Sposób korzystania z instalacji solarnej Powierzchnia kolektora 1 Przygotowanie c.w.u. z pokryciem rocznym rzędu 65%, standard wysoki ze zużyciem dziennym 80-100 l/osobę – budynek jednorodzinny 1,6 m2/osobę 2 Przygotowanie c.w.u., roczne pokrycie energii z kolektorów 45%, … więcej

Energetyka słoneczna w Polsce

Energetyka słoneczna w Polsce to druga branża energetyki odnawialnej w Polsce. W 2012 roku udziały energii słonecznej w bilansie zużycia ciepła i chłodu przewyższały udziały biogazu, energii geotermalnej, pomp ciepła i ustępowały tylko ilości ciepła produkowanego w kotłach z biomasy. Średnie tempo wzrostu branży kolektorów słonecznych w ostatniej dekadzie mieściło się … więcej

Konwersja fototermiczna – Instalacje solarne grzewcze

Konwersja fototermiczna Jednym ze sposobów przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię cieplną jest wykorzystanie kolektora słonecznego. Urządzenie to jest stosowane w instalacjach solarnych zarówno w budownictwie jak i w przemyśle, w zależności od jego typu i przeznaczenia.W budynkach mieszkalnych najczęstsze jest wykorzystanie kolektorów słonecznych w instalacjach do podgrzewania wody użytkowej (c.w.u). Rozwiązanie to jest … więcej