Tag Archives: kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne z czarnym chromem

Rodzaje pokryć na rynku europejskim

Statystycznie na rynku europejskim prym wiodą pokrycia typu PVD popularnie nazywane „niebieskimi” (blue coating, blaue Beschichtung), aż 73% kolektorów słonecznych ma absorber z pokryciem typu PVD . Obecnie zaczęto już oferować pokrycia PVD w kolorze np. brązowym lub grafitowym więc nazywanie go niebieskim nie jest do końca uzasadnione. Technologia PVD  polega na krystalizacji materiału z fazy gazowej na powierzchni w warunkach głębokiej próżni. Są to pokrycia zbudowane z warstw ceramiki i metalu, nanoszone zarówno na blasze miedzianej, jak i aluminiowej, a ich produkcja ma charakter „wielkoskalowy”.

Rodzaje pokryć absorberów na rynku europejskim

czarny-chrom_2

Pokrycia lakierowane stosowane są cały czas w produkcji absorberów, ale niemal wyłącznie w kolektorach przeznaczonych do zastosowania w ciepłym klimacie.Znacznie podwyższona emisja ciepła z warstw tego typu obniża temperaturę stagnacji zwykle do 120÷160 oC. Stanowi to jeden z czynników ochrony kolektora przed skutkami wysokiego promieniowania słonecznego przy braku odbioru ciepła z absorbera.

310513hewalex4

Trzecim rodzajem pokryć są warstwy powstające w wyniku procesów galwanizacji – jak w szczególności czarny chrom. W rzeczywistości jest to pokrycie złożone z podłoża niklu i wierzchniej warstwy chromu.

Porównanie sprawności kolektora słonecznego z pokryciem PVD i czarnym chromem

czarny-chrom_5

Zachowanie parametrów w czasie eksploatacji

Absorber poddawany jest trudnym warunkom pracy, m.in. wskutek występowania wysokich temperatur na jego powierzchni. Mogą one w kolektorach płaskich osiągać wartość powyżej 200oC (temperatura stagnacji przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i temperaturze otoczenia 30oC). W wieloletnich warunkach eksploatacji, warstwy absorbujące ulegają tzw. zjawisku starzenia się, objawiającemu się spadkiem współczynnika absorbcji promieniowania słonecznego (α) oraz wzrostem emisyjności ciepła (ε).

310513hewalex5

Odporność na korozję

Badania prowadzone w zakresie odporności na korozję, potwierdzają także najwyższą tego rodzaju odporność dla czarnego chromu, który cechuje się większą grubością w stosunku do warstw PVD. W połączeniu z większą elastycznością czarnego chromu, zmniejsza to ryzyko występowania mikropęknięć i korozji absorbera. Absorbery z czarnym chromem z racji największej odporności na korozję atmosferyczną są zalecane do stosowania np. w strefie nadmorskiej. Tego typu kolektory są przez producentów określane jako wersja specjalna kolektora, konieczna lub zalecana do stosowania w trudnych warunkach pracy.

310513hewalex7

Korzyści pokrycia z czarnego chromu

  • najwyższa odporność na korozję atmosferyczną i zwiększoną wilgotność z warunkami kondensacji
  • głęboka czarna barwa, która stanowi dodatkową wizualną zaletę
  • stabilność zachowania parametrów w czasie użytkowania
  • możliwość odnowienia bądź naprawy w sytuacjach uszkodzenia powierzchni np. przy gradobiciu. W  przeciwieństwie do warstw typu PVD, absorber można bowiem poddać ponownej galwanizacji w celu naniesienia warstwy czarnego chromu
  • trwałość warstw typu PVD określono na okres od 15 do 43 lat, dla czarnego chromu określono ją jako „bezterminową”, co rekompensuje wyższe nakłady energii ponoszone przy jego produkcji
  • sprawdzona technologia
  • w połączeniu z blachą miedzianą wysokowartościowe tradycyjne rozwiązanie

źródło:
1) www.instalreporter.pl
2) www.instalacjebudowlane.pl

Rodzaje absorberów – kolektory słoneczne

Podziału absorberów na rodzaje można dokonywać ze względu na: rodzaj materiałów użytych do jego budowy (np. miedź, aluminium) rodzaj układu orurowania (np. harfa pojedyncza lub podwójna, meander, itd.) technologię wykonania (np. łączenie płyty i orurowania przez spawanie laserowe, lutowanie, czy zgrzewanie ultradźwiękowe, itd.) rodzaj warstwy absorbującej promieniowanie słoneczne (typu … więcej

Gdzie montować kolektory słoneczne?

Jeśli chcecie, aby wasza instalacja solarna pracowała efektywnie przez możliwie jak najdłuższy czas w roku, należy ją odpowiednio zaprojektować oraz wykonać, a także pamiętać o wybraniu odpowiedniego usytuowania. W niniejszym artykule wspomnimy gdzie i jak zamontować kolektory słoneczne. Oferowane dzisiaj kolektory słoneczne pozwalają na ich zamontowanie niemal w każdym … więcej

Projektowanie kolektorów słonecznych

Dobór powierzchni kolektorów słonecznych dla przygotowania c.w.u. Lp. Sposób korzystania z instalacji solarnej Powierzchnia kolektora 1 Przygotowanie c.w.u. z pokryciem rocznym rzędu 65%, standard wysoki ze zużyciem dziennym 80-100 l/osobę – budynek jednorodzinny 1,6 m2/osobę 2 Przygotowanie c.w.u., roczne pokrycie energii z kolektorów 45%, … więcej

Energetyka słoneczna w Polsce

Energetyka słoneczna w Polsce to druga branża energetyki odnawialnej w Polsce. W 2012 roku udziały energii słonecznej w bilansie zużycia ciepła i chłodu przewyższały udziały biogazu, energii geotermalnej, pomp ciepła i ustępowały tylko ilości ciepła produkowanego w kotłach z biomasy. Średnie tempo wzrostu branży kolektorów słonecznych w ostatniej dekadzie mieściło się … więcej