Kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny jest urządzeniem służącym do zamiany energii słonecznej na energię cieplną. Energia promieniowania słonecznego absorbowana jest przez specjalną powierzchnię, a następnie zamieniana na energię cieplną nośnika, jakim może być woda lub glikol. Następnie ciepło to jest transportowana do specjalnego zbiornika gdzie następuje ogrzanie zmagazynowanej w nim wody. Glikol przepływając przez wężownicę w środku tego zbiornika oddaje ciepło, nagrzewa wodę i wraca z powrotem do kolektora.

Kolektory słoneczne mają najczęściej postać kolektorów płaskich lub próżniowo-rurowych. Pierwsze z nich są proste w konstrukcji, gdyż składają się jedynie z płaskiej powierzchni nagrzewającej się pod wpływem promieniowania słonecznego i absorbera który odbiera to ciepło i przekazuje do nośnika. Wariant próżniowo rurowy jest bardziej skomplikowany. Składa się on z rur w których element absorbujący energię słoneczną odizolowany jest od otoczenia przez próżnię. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu uniezależnia działanie kolektora od temperatury powietrza. Ma to duże znaczenie w klimacie takim jak polski, gdyż kolektory mogą sprawnie funkcjonować nawet w mroźne dni, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego nasłonecznienia.

Kolektory słoneczne można stosować zarówno do podgrzewania ciepłej wody jak i wspomagania centralnego ogrzewania. W zależności od skomplikowania układu konieczny jest odpowiedni układ sterujący, który synchronizuje pracę kolektora i pieca centralnego ogrzewania. Piec pracuje w takim układzie tylko wtedy, gdy sama praca kolektora nie wystarcza do osiągnięcia wymaganych parametrów. W słoneczne, letnie dni przy odpowiednio dobranej powierzchni kolektorów ciepła woda produkowana jest zupełnie bez udziału tradycyjnego pieca. W mniej słoneczne dni kolektor również działa podnosząc temperaturę wody z instalacji, przez co piec musi jedynie podgrzać ją do wymaganej temperatury, jednak jego praca jest już znacznie mniejsza. Pozwala to zmniejszyć zużycie tradycyjnego paliwa, jakim najczęściej jest gaz, a przez to zredukować koszty codziennej eksploatacji.

Większość dobrych firm instalacyjnych oferuje w swoich rozwiązaniach również te najnowocześniejsze jak kolektory słoneczne, fotowoltaikę i pompy ciepła. Warto zainteresować się tymi technologiami już na etapie projektowania instalacji centralnego ogrzewania, gdyż dużo łatwiej wtedy wkomponować je w całość systemu. Co więcej instalacja od razu tworzona pod kontem kolektorów słonecznych będzie z nimi lepiej współpracować, tak aby maksymalnie wykorzystać wszystkie ich zalety.

Dodaj komentarz