Wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu następującej na skutek odziaływania na budynek czynników atmosferycznych. Ruch powietrza (powietrza zewnętrzengo do wewnątrz budynku i odwrotnie) powodowany jest działaniem wiatru i ciśnienia grawitacyjnego wywołanego różnicą temperatur wewnątrz i na zwenątrz budynku.

Montaż nawiewników

Miejsce montażu

  • Umieszczenie nawiewnika na zalecanej wysokości, powyżej 2 m od posadzki, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia użytkownikom należytego komfortu. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne, dostające się z zewnątrz może się od niego ogrzewać i nie powoduje nieprzyjemnych przeciągów.
  • W oknie nawiewnik może być zamontowany między górną krawędzią szyby zespolonej a ramiakiem skrzydła. Trudno więc zainstalować go w oknie już wbudowanym, gdyż należałoby wówczas wymienić szybę na odpowiednio mniejszą, a tak umieszczony nawiewnik zmniejszałby wielkość przeszklenia. Wygodniej jest zamontować nawiewnik w profilu skrzydła lub ościeżnicy. Można to zrobić zarówno w oknach drewnianych, tworzywowych, jak i aluminiowych, o ile dopuszcza to aprobata techniczna urządzenia.
  • Montaż nawiewnika w profilu skrzydła lub w ościeżnicy jest możliwy nie tylko podczas produkcji okna, ale także w gotowych, już wbudowanych. Wymaga wyfrezowania w profilu otworów, zgodnie z zaleceniami producenta, przykręceniu nawiewnika i założeniu osłon.
  • Do montażu w ścianie są przeznaczone inne typy nawiewników (nawiewniki ścienne). Są one większe i droższe od nawiewników okiennych. Łatwiej zainstalować je podczas wznoszenia domu niż w gotowym. Należy się liczyć z tym, że nawiewnik zamontowany w oknie lub w ścianie pogorszy właściwości akustyczne przegrody, ponieważ przez otwór doprowadzający powietrze do pomieszczenia będzie również przenikał hałas z zewnątrz. Dlatego do budynku usytuowanego przy ruchliwej ulicy lub w pobliżu innego źródła hałasu warto wybrać nawiewniki o zwiększonej izolacyjności akustycznej – ze specjalną wkładką tłumiącą.
  • Dobrze izolujący nawiewnik nie powinien pogarszać właściwości akustycznych okna. Nawiewnik musi mieć odpowiednią konstrukcję, aby wraz z zapewnieniem ochrony przed hałasem jego wydajność się nie zmniejszyła.

Liczba i rozmieszczenie nawiewników

  • W celu określenia liczby nawiewników potrzebnych w domu (mieszkaniu) należy zsumować strumienie powietrza usuwane z pomieszczeń, w których znajdują się kanały wywiewne (zgodnie z tabelą), i wynik podzielić przez wielkość strumienia, jaki może odprowadzić pojedynczy nawiewnik. Wynik zaokrągla się w górę.
  • Nawiewniki montuje się w pokojach i w kuchni z oknem (nawiewnik okienny). Zainstalowane w łazience, pod wpływem dużej wilgotności powietrza zimą mogłyby się pokrywać szronem, więc powietrze powinno do niej dopływać pośrednio – z pokojów, przez szczelinę pod drzwiami lub specjalne otwory w ich dolnej części.
  • W każdym pokoju powinien zostać umieszczony co najmniej jeden nawiewnik, a w dużych (na przykład w salonie o typowej wysokości i powierzchni powyżej 20 m2) – dwa.
  • Decyzja o montowaniu nawiewnika w kuchni z oknem zależy od jej wyposażenia. Do takiej z kuchenką gazową i kotłem dwufunkcyjnym należy doprowadzać znacznie więcej powietrza niż do podobnej bez urządzeń gazowych (powietrze musi wystarczyć zarówno do wentylacji, jak i prawidłowego przebiegu procesu spalania), więc trzeba tam zamontować nawiewnik o stałej wielkości otworu. Można też je doprowadzać pośrednio przez pozostałe pomieszczenia, jednak ważne jest, aby było go odpowiednio dużo. W kuchni z kuchenką elektryczną można nie instalować nawiewnika, ale trzeba wtedy zapewnić pośredni dopływ powietrza przez nawiewniki zamontowane w pokojach.

Instrukcja montażu nawiewnika okiennegomontaz nawiewnika

źródło:
1) www.muratordom.pl
2) www.roletyokienne.pl

Więcej o Wentylacja naturalna

Nawiewnik sterowany ręcznie

W przypadku nawiewników sterowanych ręcznie ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza … więcej

Nawiewnik higrosterowany

Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź … więcej

Nawiewnik okienny ciśnieniowy

Rozwiązaniem zapewniającym doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, niezbędnej do sprawnego wentylowania budynku jest stosowanie specjalnych nawiewników. Są to niewielkie, najczęściej nieskomplikowane urządzenia przeznaczone do montażu w oknach lub w ścianach budynku. Na rynku są dostępne proste okienne nawiewniki sterowane ręcznie, nawiewniki higrosterowane, czy opisane poniżej nawiewniki ciśnieniowe. Nawiewnik okienny ciśnieniowy wyposażony … więcej

Wentylacja grawitacyjna kanałowa

Wentylacja grawitacyjna kanałowa pracuje na zasadzie różnicy ciśnienia na wlocie i wylocie kanału tworząc tzw. ciąg kominowy, spowodowany różnicą gęstości. Zimniejsze powietrze, o większej gęstości opada ku podłodze, cieplejsze -lżejsze unosi się ku sufitowi. W tej formie wentylacji – wymiana powietrza odbywa się w specjalnych pionowych kanałach wentylacyjnych nawiewnych lub wywiewnych. Wywiew powietrza z pomieszczenia … więcej

Aeracja

Aeracja to wymiana powietrza poprzez specjalne otwory, uzyskiwana dzięki różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz, zależnej od różnicy temperatury i siły wiatru. Tą forma stosowana jest najczęściej w zakładach przemysłowych, w których odprowadzane są nadmierne zyski ciepła oraz gazy i pyły. Otwory wywiewne umieszczane są przeważnie w świetlikach (które dodatkowo należy wyposażać w przepustnice żaluzjowe, … więcej

Infiltracja

Infiltracja, zaliczana do wentylacji naturalnej, to niekontrolowany, przypadkowy przepływ powietrza, przenikanie przez otwory i nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku – w ścianach, oknach, dachu. Nadmierna infiltracja powoduje zaburzenia procesu wentylacji – może zmienić oczekiwany przepływ powietrza i zwiększa straty ciepła zimą. Dla odróżnienia system wentylacji, zwłaszcza mechanicznej, umożliwia … więcej

Przewietrzanie – wentylacja uderzeniowa

Przewietrzanie to jedna z form wentylacji naturalnej polegająca na okresowym otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach budowlanych, co powoduje szybką wymianę powietrza. Nazywane jest też wentylacją uderzeniową. Najkorzystniejsze warunki przewietrzania uzyskuje się w pomieszczeniach z oknami uchylnymi, przesuwnymi, obrotowymi. Wadą przewietrzania jest szybka utrata ciepła w pomieszczeniu … więcej

Wentylacja naturalna

Najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych w Polsce, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. System ten może przybierać formy: infiltracji aeracji przewietrzania wentylacji grawitacyjnej Idea wentylacji naturalnej opiera się na przepływie powietrza pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a otoczeniem, co zachodzi dzięki różnicy ciśnień wywołanej czynnikami naturalnymi … więcej