Nawiewnik okienny ciśnieniowy

Rozwiązaniem zapewniającym doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, niezbędnej do sprawnego wentylowania budynku jest stosowanie specjalnych nawiewników. Są to niewielkie, najczęściej nieskomplikowane urządzenia przeznaczone do montażu w oknach lub w ścianach budynku. Na rynku są dostępne proste okienne nawiewniki sterowane ręcznie, nawiewniki higrosterowane, czy opisane poniżej nawiewniki ciśnieniowe.

Nawiewnik okienny ciśnieniowy wyposażony jest w samoczynnie działający regulator przepływu (reagujący na różnicę ciśnień), dzięki któremu ilość nawiewanego powietrza jest stała, niezależna od warunków atmosferycznych (wiatr, zimno). Dodatkowo umożliwiają ręczną regulację do zamknięcia włącznie. Nawiewniki ciśnieniowe należą one do grupy nawiewników szczelinowych montowanych w górnych, poziomych profilach konstrukcyjnych okna. Składają się z dwóch elementów – czerpni powietrza montowanej na zewnątrz, oraz regulatora montowanego po wewnętrznej stronie okna. Elementy te połączone są szczeliną wykonaną w profilach okna, umożliwiającą przepływ powietrza.

Samoczynny (automatyczny) regulator przepływu umiejscowiony jest w czerpni powietrza. Elementem sterującym jest aerodynamiczny płat aluminiowy “pływający” w strumieniu przepływającego powietrza. W miarę wzrostu prędkości powietrza płat unosi się i obraca wokół górnej krawędzi przymykając przekrój przelotu. Gdy prędkość maleje płat opada. Spełnia on funkcję proporcjonalnego, automatycznego regulatora przepływu zapewniając stały strumień niezależnie od warunków zewnętrznych.
Czerpnia dodatkowo osłania przed wnikaniem wody deszczowej, wyposażona jest również w siatkę przeciw owadom. O sposobach mocowania można przeczytać w artykule Montaż nawiewników.
Regulator wewnętrzny umożliwia ręczną zmianę przepływu dzięki zastosowaniu uchylnej klapki. Regulacja ręczna może być realizowana bezpośrednio pokrętłem mechanizmu napędowego (wersja BS) lub za pośrednictwem sznureczków z obciążnikami (wersja lewostronna L, wersja prawostronna P).
Zarówno czerpnia jak i regulator wykonane są z tłoczonych profili aluminiowych łączonych elementami z tworzywa sztucznego. Regulator dodatkowo wyposażony jest w izolację cieplną i akustyczna.

Nawiewnik ciśenieniowy
1- czerpnia powietrza, 2-regulator przepływu, 3-szczelia w profilu okna, 4-earodyamiczny płat aluminiowy, 5-siatka przeciw owadom, 6- klapka do ręcznej regulacji przepływu powietrza, 7- sznureczki z obciążnikami

animacja_small

źródło:
1) www.wentylacja.org

Dodaj komentarz