Wentylacja pożarowa zgodnie z naszymi krajowymi przepisami zawartymi w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów musi być utrzymywana w stałej gotowości do działania.

Wentylacja pożarowa

Wentylacja pożarowa należy do kluczowych aspektów zarządzania budynkami. Prawidłowo zaprojektowane, sprawdzone podczas testów rozwiązania zapewniają poczucie bezpieczeństwa użytkownikom budynku, jednocześnie pomagając ograniczać do minimum potencjalne straty finansowe powstałe w wyniku pożaru.

Zadaniem wentylacji pożarowej jest odcięcie układów wentylacji i klimatyzacji w strefie objętej pożarem przy jednocześnie niezakłóconej ich pracy we wszystkich pozostałych strefach. Urządzenia, które temu służą to przeciwpożarowe klapy odcinające zachowujące swą odporność ogniową w warunkach pożaru.

Wentylacja pożarowa poprzez utrzymanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu i gorących produktów spalania zapewnia na nich wystarczającą ilość tlenu i odpowiednią widoczność. Dzięki jej działaniu zmniejszona zostaje szybkość rozwoju pożaru, wielkość zniszczeń wywołanych przez dym i wysoką temperaturę. Dodatkowo ułatwia prowadzenie działań gaśniczych oraz ewakuacji.

W okresie normalnego funkcjonowania obiektu wszystkie przeciwpożarowe klapy odcinające pozostają otwarte, w tzw. pozycji oczekiwania. W przypadku pojawienia się pożaru w jednej ze stref pożarowych – system detekcyjny przekazuje informację do centralki pożarowej, która automatycznie uruchamia alarm pożarowy w strefie zagrożonej oraz steruje działaniem pozostałych urządzeń zabezpieczających. Pod wpływem sygnału sterującego następuje zdalne zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających, znajdujących się na granicy strefy objętej pożarem, nazywane przejściem do pozycji bezpieczeństwa.

Przykładowa klapa przeciwpożarowa:

klada przeciwpozarowa

 

źródło:
1) www.instsani.pl
2) www.flaktwoods.pl