Gaz

Rodzaje gazu ziemnego i płynnego w Polsce

Rodziny gazów:

 • 2 – Gaz ziemny
 • 3 – Gaz płynny

Rodzaje gazu ziemnego w Polsce:

1. Gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) – Gaz zawierający około 97,8% metanu. Wartość opałowa minimum 31 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 97,8 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 1%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0,2 %

2. Gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35) – Gaz zawierający około 71% metanu i 27% azotu. Wartość opałowa nie mniejsza niż 24 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 71 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 27%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 1%

3. Gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41.5) – Gaz zawierający około 79% metanu oraz 19,5% azotu. Wartość opałowa nie mniejsza niż 27 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 79 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 19.5%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0.5%

Gaz płynny:

4. Gaz propan – butan – powietrze grupy GPP  – ciepło spalania – zgodnie nie może być mniejsze niż 23,3 MJ/m3

5. Gaz propan – butan – rozprężony grupy B/P – ciepło spalania – zgodnie nie może być mniejsze niż 111,6 MJ/m3

Więcej o Gaz

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)(wg PN-82/C96000 i BN-88/0543-15) Wymagania ButanTechniczny(mieszanina A) Propan-butanTechniczny(mieszanina B) PropanTechniczny(mieszanina C) Wartość opałowa (kJ/kg) nie mniej niż 44800 45220 45640 Ciśnienia nominalne gazuPrzed aparatami gazowymi (kPa)– dopuszczalne wahania ciśniena (kPa) 3,6 +0,8-0,7 3,6 +0,8-0,7 3,6 +0,8-0,7 więcej