Gaz

Tabela właściwości paliw gazowych

Tabela z właściwościami gazu ziemnego, propanu technicznego, mieszaniny propan-butan – skład, własności, parametry spalania, skład spalin

Parametry Gaz ziemny
H
Gaz ziemny
L
Propan Propan/
Butan
Skład
Azot
Tlen
Dwutlenek węgla
Wodór
Tlenek węgla
Metan
Etan
Propan
n-butan
%obj.
%obj.
%obj.
%obj.
%obj.
%obj.
%obj.
%obj.
%obj.
1,1

1,0


93,0
3,0
1,3
0,6
14,0

0,8


81,8
2,8
0,4
0,2100,075,7
24,3
Parametry
Ciepło spalania MJ/m3 41,26 35,21 101,24 109,22
Wartość opałowa MJ/m3 37,26 31,77 93,21 100,65
Górny indeks Wobbe MJ/m3 52,99 43,97 81,18 84,11
Dolny indeks Wobbe MJ/m3 47,85 39,68 74,74 77,51
Gęstość kg/m3 0,784 0,829 2,011 2,180
Stechiometryczny punkt
rosy dla spalin
oC 57,8 53,1 53,9 53,7
Stechiometryczne parametry spalania
Zapotrzebowanie powietrza m3/m3gazu 9,88 8,43 24,31 26,25
Objetość spalin suchych m3/m3gazu 8,88 7,70 22,26 24,05
Objetość spalin mokrych m3/m3gazu 10,80 9,35 26,11 28,16
Stechiometryczny skład spalin
Dwutlenek węgla m3/m3gazu 1,06 0,90 3,05 3,31
Azot m3/m3gazu 7,82 6,80 19,21 20,74
Para wodna m3/m3gazu 1,92 1,65 3,85 4,11

Więcej o Gaz

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)(wg PN-82/C96000 i BN-88/0543-15) Wymagania ButanTechniczny(mieszanina A) Propan-butanTechniczny(mieszanina B) PropanTechniczny(mieszanina C) Wartość opałowa (kJ/kg) nie mniej niż 44800 45220 45640 Ciśnienia nominalne gazuPrzed aparatami gazowymi (kPa)– dopuszczalne wahania ciśniena (kPa) 3,6 +0,8-0,7 3,6 +0,8-0,7 3,6 +0,8-0,7 więcej

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych Rodzaj gazu w mieszaninie z powietrzem Zawartość gazu w mieszaninie z powietrzem [% obj.] Maksymalna temperatura płomienia [°C] Acetylen 9 2325 n-Butan 3,2 1895 Butan 3,2 1900 Butylen 3,45 1930 Metan 10,0 1830 Propan 4,2 1725 … więcej