Gaz ziemny

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od technologii zgazowania. Zawartość metanu powoduje, iż w procesie spalania nie tworzą się pyły i nie powstają stałe odpady. W wyniku różnorodnych procesów chemicznych skład gazu ulega zmianom i końcowym produktem jest gaz ziemny przystosowany do transportu siecią gazociągów i użytkowania go w coraz większej liczbie urządzeń opartych na technologii gazowej.

Wyróżniamy następujące typy gazu ziemnego:

 • wulkaniczny (nieorganiczny, niepalny);
 • błotny ( powstający w wyniku rozkładu biologicznego, metan jest głównym składnikiem);
 • właściwy (występujący wspólnie z ropą naftową).
 • łupkowy (występujący w łupkach osadowych w naturalnych porach lub w materiale organicznym)

gaz1 Największe udokumentowane złoża gazu na świecie znajdują się:

 • w Rosji – 48,5 bln m3,
 • w Iranie – 21,0 bln m3,
 • w Katarze – 9,0 bln m3,
 • na Morzu Północnym – 5,38 bln m3,
 • w Algierii – 3,72 bln m3.

polskie Właściwości

 • bezwonny
 • bezbarwny
 • ma mniejszą gęstość niż powietrze
 • charakterystyczny zapach
 • może tworzyć mieszaninę wybuchową w wyniku reakcji z powietrzem
 • bardzo wydajne paliwo ekologiczne
 • przy spalaniu emitowane są nieznaczne ilości szkodliwych gazów
 • duża kaloryczność
 • urządzenia grzewcze wykorzystujące gaz ziemny są bardzo łatwe w użyciu.

źródło:
1) www.pgnig.pl
2) www.instsani.pl

 

Dodaj komentarz