Tag Archives: typy

Grzejniki stalowe płytowe

Grzejniki płytowe stalowe produkowane są ze stali wysokojakościowej zimnowalcowanej o grubości 1.25 mm. Odpowiednio wykonane wytłoczki automatycznie spawa się i wstępnie zabezpiecza powierzchniowo przed ostatecznym pokryciem farbami. Malowanie grzejników płytowych wykonywane jest podobnie jak malowanie części karoserii samochodowych metodą KFT czyli kataforezy.

Budowa

embed.php-1

Podział grzejników płytowych

Grzejniki płytowe stalowe produkowane są w odmianach różniących się:

  • ukształtowaniem płyt (np. gładkie, tłoczone)
  • sposobem łączenia z instalacją, np. grzejniki łączone z boku, od spodu, od spodu i z boku (typ uniwersalny) łączone w środku
  • ilością płyt i listew grzejnych

Grzejniki łączone z boku posiadają cztery otwory przyłączeniowe (dwa u góry i dwa u dołu) i mają oznaczenia “C” lub “K”, oraz dodatkowe oznaczenia cyfrowe dotyczące ilości płyt i listew grzejnych, przy czym oznaczenie C21 dotyczy grzejnika który ma dwie płyty grzejne i jedną listwę grzejną.
Grzejniki łączone od spodu oznaczane są “V” lub “P” i mają 4 otwory przyłączeniowe dwa u góry z boku i dwa od spodu. Grzejniki uniwersalne mają 6 otworów (4 z boku i dwa od spodu) i mogą być podłączone do instalacji zarówno od strony podłogi jak i w sposób tradycyjny. (zob. zasady montażu).
Grzejniki gładkie mają nazwy zależne od producenta, np. Plan, Piano, itp. posiadają płytę przednią gładka, bez tłoczenia co zapewnia estetyczny wygląd i ułatwia czyszczenie grzejnika. W szpitalach stosowane są tez grzejniki płytowe higieniczne bez wierzchniej kratki, z większymi odstępami miedzy płytami grzewczymi ułatwiającymi mycie grzejnika.

Grzejnik płytowy higieniczny
higienic-universal

Grzejnik płytowy gładki
product-889

Typy grzejników standardowych

typy

Przeznaczenie grzejników płytowych

  • Przeznaczone są do instalacji, w których obieg wody wymuszony jest przez pompę. Można stosować je również w małych instalacjach grawitacyjnych, ale pod warunkiem, że zainstalujemy w nich tylko grzejniki płytowe.
  • Instalacje centralnego ogrzewania wyposażone w grzejniki płytowe mogą być wykonane ze stali, miedzi lub tworzywa sztucznego. Należy jednak pamiętać, że instalacje z sieciowanego polietylenu oraz z polibutylenu muszą mieć barierę antydyfuzyjną, która w znacznym stopniu ogranicza przenikanie tlenu z powietrza do wody instalacyjnej. Instalacje miedziane powinny być wykonane jako zamknięte, a jeśli są otwarte i wyposażone w grzejniki stalowe płytowe, wymagają stosowania inhibitorów korozji.
  • Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi może być kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, na paliwo stałe lub wymiennikowy węzeł cieplny.
  • Nie wolno natomiast stosować grzejników płytowych w instalacjach zasilanych bezpośrednio z wysokotemperaturowej sieci cieplnej, na przykład przez węzły hydroelewatorowe lub zmieszania pompowego.

Sposoby podłączenia grzejnika płytowego do instalacji grzewczej

z9140484Q

Grzejnik stalowy od środka kiedyś a dziś

grzejniki-płytowe_2

źródło:
1) www.muratordom.pl
2) www.instalreporter.pl

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od technologii zgazowania. Zawartość metanu powoduje, iż w procesie spalania nie tworzą się pyły … więcej