kotłownie i węzły cieplne

Kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle węzeł cieplny / kocioł stanowił będzie serce układu grzewczego.

kotlownia

Projektując kotłownie i węzły cieplne jesteśmy bardzo ograniczeni szeregiem obowiązujących przepisów. Kotłownia powinna być usytuowana centralnie do ogrzewanych pomieszczeń i najlepiej znajdować się na parterze bądź w piwnicy (lub na najwyższej kondygnacji). Pomieszczenie to powinno mieć minimum 2,2 metra wysokości a w  przypadku występowania komina z ciągiem naturalnym nie można stosować wentylacji mechanicznej. Prawidłowy projekt kotłowni i montaż pieca zależny jest również od paliwa jakie będzie stosowane.

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urządzeń technologicznych węzła cieplnego powinno odpowiadać wymaganiom określonym w:

  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz
  • Polskiej Normie PN-B-02423:1999

ken2010_2

Dodaj komentarz