Instalacje i sieci wodociągowe

Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności, zakłady produkcyjne, przemysł, obiekty sportowe itp. Odgrywa ona bardzo ważna rolę ze względu na niezawodności dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji. Instalacja ta powinna spełniać określone wymagania i zapewniać dostawę wody w wymaganej ilości o odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem. Dodatkowo powinna zapewniać niezawodności dostawy wody przy maksymalnej trwałości oraz długowieczności wodociągu i przy możliwie najniższym koszcie budowy oraz eksploatacji sieci. 

Wyróżniamy dwa rodzaje układów sieci wodociągowych: układ otwarty i układ zamknięty. Różnią się one tym, iż układ otwarty nie zapewnia równomiernego rozprowadzenia ciśnień natomiast układ zamknięty zabezpiecza i zapewnia dostawę wody w razie dostawy wody w razie awarii przewodu głównego.

Aby w armaturze czerpalnej popłynęła nam woda należy zadbać o właściwie zaprojektowaną i wykonaną instalację wodną, odpowiedzialną za dostawę wody do naszego domu. Wymagania dla takiej instalacji określają odpowiednie normy oraz przepisy prawa budowlanego a sama instalacja powinna przebiegać według wytycznych zawartych w projekcie określających średnice, trasę, materiał oraz rodzaj rur a dodatkowo lokalizacje zaworów, wodomierzy czy hydroforu.

Budowa przyłącza wodociągowego

przyl02

Dodaj komentarz