Wiadomosci ogolne

Przyłączenie domu do sieci elektroenergetycznej

Przyłącze to nic innego jak podłączenie domu do linii elektroenergetycznej. Budynek można podłączyć linią nadziemną (najczęściej występujące przyłącze) lub podziemną (kosztowo najdroższe). To, w jaki sposób dom zostanie podłączony do sieci decyduje zakład energetyczny.

Najczęściej złącza instalowane są na zewnątrz posesji, gdyż łatwiej można odczytać dane z licznika podczas nieobecności właścicieli budynku. Dodatkowo to docelowe rozwiązanie pozwoli uniknąć wykonywania tymczasowego podłączenia do sieci podczas budowy domu.

Każde przyłącze zabezpieczone jest bezpiecznikami głównymi. Po przeciążeniu luz zwarciu sieci zakład energetyczny dokonuje wymiany bezpieczników. Dopuszczalna moc w domu jednorodzinnym waha się w przedziale od 25 do 32 A.

Doprowadzenie prądu do budynku może być zapewnione linią jedno- lub trójfazową. Jeżeli domownicy chcą używać jednocześnie kilka domowych urządzeń zaleca się zainstalowanie linii trójfazowej. Również dzięki tej linii w trakcie awarii jednej z faz budynek nie bezie pozbawiony prądu.

Na końcu linii energetycznej instalowany jest licznik energii elektrycznej.

Więcej o Wiadomosci ogolne

Agregat prądu na budowie

Agregat prądotwórczy to urządzenie przetwarzające energię mechaniczną na elektryczną. Agregaty mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie brakuje sieci energetycznej lub tam, gdzie przerwy w dostawie energii elektrycznej są niedopuszczalne (np. szpitale). Często również inwestorzy, którzy nie mają jeszcze przyłącza energetycznego chcąc szybko rozpocząć budowę domu decydują się na zakup … więcej

Jaka moc jest potrzebna do zasilenia domu?

W przypadku gotowych projektów najczęściej jest już określona wymagana moc potrzebna do zasilenia budynku w energię elektryczną. Jednak w przypadku gdy nie ma określonej ilości mocy inwestor musi sam oszacować ile prądu będzie potrzebował. Aby ułatwić sprawę warto na kartce spisać wszystkie urządzania, których pobór mocy przekracza 2 kW … więcej

Instalacje elektryczne wewnątrz domu

Wewnętrzną instalację elektryczną można zainstalować na dwa sposoby: Pod tynkiem – jednożyłowe przewody umieszczane w rurkach osłonowych. Metoda ta jest jednak kosztochłonna, gdyż wymaga wykucia w ścianie bruzd. Model ten nadaje się do ścian pokrytych tynkiem wielowarstwowym. Po wierzchu ściany – sieć instalowana specjalnymi mocowaniami lub umieszczana w listwach. Takie rozwiązanie … więcej

Słownik podstawowych pojęć dotyczących elektryczności

Napięcie – różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem lub punktem albo Ziemią. Potencjał Ziemi przyjmuje się równy zeru. W instalacji napięcie między przewodem każdej z faz a Ziemią wynosi 220 V, a między przewodami różnych faz 380 V. Przewód fazowy – przewód w normalnych … Więcej

Przyłącze elektryczne a formalności

Aby przyłączyć budynek do sieci energetycznej najpierw należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (można od razu wystąpić o warunki zabudowy dla domu wraz z przyłączeniami). Wniosek o decyzję powinien zawierać dwie kopie mapy z zaznaczonymi granicami działki oraz z narysowanym przebiegiem przyłącza. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji (wydaje ją wójt, … więcej

Kontrole instalacji i licznika

Raz na jakiś czas inwestor może spodziewać się kontroli z zakładu energetycznego. Kontrolowany jest przede wszystkim licznik oraz sposób podłączenia budynku do sieci. Zakład energetyczny bada czy inwestor nie korzysta z prądu nielegalnie, z pominięciem licznika. Kontroli mogą być przeprowadzane jedynie przez osoby do tego upoważnione. Osoby te muszą posiadać legitymacje … więcej