Przyłączenie domu do sieci elektroenergetycznej

Przyłącze to nic innego jak podłączenie domu do linii elektroenergetycznej. Budynek można podłączyć linią nadziemną (najczęściej występujące przyłącze) lub podziemną (kosztowo najdroższe). To, w jaki sposób dom zostanie podłączony do sieci decyduje zakład energetyczny.

Najczęściej złącza instalowane są na zewnątrz posesji, gdyż łatwiej można odczytać dane z licznika podczas nieobecności właścicieli budynku. Dodatkowo to docelowe rozwiązanie pozwoli uniknąć wykonywania tymczasowego podłączenia do sieci podczas budowy domu.

Każde przyłącze zabezpieczone jest bezpiecznikami głównymi. Po przeciążeniu luz zwarciu sieci zakład energetyczny dokonuje wymiany bezpieczników. Dopuszczalna moc w domu jednorodzinnym waha się w przedziale od 25 do 32 A.

Doprowadzenie prądu do budynku może być zapewnione linią jedno- lub trójfazową. Jeżeli domownicy chcą używać jednocześnie kilka domowych urządzeń zaleca się zainstalowanie linii trójfazowej. Również dzięki tej linii w trakcie awarii jednej z faz budynek nie bezie pozbawiony prądu.

Na końcu linii energetycznej instalowany jest licznik energii elektrycznej.

Dodaj komentarz