Tag Archives: tablice

Stopień ochrony IP

IP (Ingress Protection) – tzw. stopień IP składa się z oznaczenia IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. IP jest terminem określonym przez DIN VDE 0470 i DIN 40 050.

Normy dotyczące wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych szczegółowo określają sposoby ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczenia uniemożliwiające wnikanie do tych aparatów ciał obcych. Jest to ujęte w katalogach produktów oraz uwidocznione na produktach, na których są nadrukowane symbole oznaczeń stopnia IP zgodnie z PN-92/E-08106. Normy te opisują klasyfikację stopni ochrony zapewnianych przez obudowy dla urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 72.5 kV.

Pierwszy znak – zabezpieczenie przed ciałami stałymi:

* 0 – brak zabezpieczenia

* 1 – ciałami o wielkości ponad 50 mm

* 2 – ciałami o wielkości ponad 12 mm

* 3 – ciałami o wielkości ponad 2,5 mm

* 4 – ciałami o wielkości ponad 1 mm

* 5 – wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia

* 6 – pyłem (całkowite)

Drugi znak – zabezpieczenie przed penetracją cieczy:

* 0 – brak zabezpieczenia

* 1 – kroplami padającymi pionowo

* 2 – kroplami padającymi pod kątem 15°

* 3 – kroplami padającymi pod kątem 60°

* 4 – kroplami padającymi pod dowolnym kątem

* 5 – bryzgami z dowolnego kierunku

* 6 – zalewaniem z dowolnego kierunku

* 7 – gwałtownymi falami

* 8 – krótkotrwałym zanurzeniem

* 9 – długotrwałym zanurzeniem o określonym ciśnieniu.

Tablice parowe

Tablice parowe z właściwościami wody i pary wodnej na linii nasycenia. Entalpia właściwa Entalpia właściwa Entalpia właściwa Nadciśnieniebar (man.) Ciśnieniebar (abs.) Temperatura°C Wody wrzącej i′kJ/kg Parowania rkJ/kg Pary nasyc. suchej i″kJ/kg Objętość właściwa pary nasyconejm³/kg – 0,1 45,8 191,83 2392,8 2584,7 14674 – … więcej

Przyrost objętości właściwej wody

Przyrost objętości właściwej wody przy podgrzewaniu od temperatury 10 oC do temperatury końcowej z zakresu 10-100 oC. Przy wykorzystaniu tablicy do doboru naczyń wzbiorczych według PN-B-02414 dla temperatur zasilania 41 oC i poniżej należy przyjmować przyrost objętości Δv jak dla temperatury 41 oC. tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg … więcej

Tabela gęstości wody

Poniższa tabela przedstawia gęstość wody w kg/m3 w zależności od tempearury w zakresie od -100C do 2500C. Temperatura [0C] Gęstość [kg/m3] Temperatura [0C] Gęstość [kg/m3] -10 998,15 35 994,06 -9 998,43 36 993,71 -8 998,69 37 993,36 -7 998,92 38 992,99 -6 999,12 39 992,63 -5 999,30 40 … więcej

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych Rodzaj gazu w mieszaninie z powietrzem Zawartość gazu w mieszaninie z powietrzem [% obj.] Maksymalna temperatura płomienia [°C] Acetylen 9 2325 n-Butan 3,2 1895 Butan 3,2 1900 Butylen 3,45 1930 Metan 10,0 1830 Propan 4,2 1725 … więcej

Odległości obiektów telekomunikacyjnych do gazociągów układanych w ziemi

Odległości podstawowe [m] przy zbliżeniu obiektów telekomunikacyjnych do gazociągów układanych w ziemi wg ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 2 września 1997 r.     Ciśnienie normalne gazociągu (MPa) do 0,4 pow.0,4 do 1,2 pow. 1,2 do 2,5 Powyżej 2,5 do 10 średnica gazociągu (mm) Lp. Rodzaj obiektu telekomunikacyjnego Obrys obiektu … więcej

Jednoczesność poboru gazu

Współczynnik t jednoczesności poboru gazu dla małych grup odbiorców. Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik n t n t n t n t 1 1,000 16 0,235 40 0,147 100 0,091 2 0,697 18 … więcej