Tag Archives: przeliczniki

woda z kranu

Przeliczniki jednostek twardości wody

Twardość wody

Rodzaj wodyjednostka fizycznajednostka między-narodowajednostka amerykańskaStopnie niemieckieStopnie angielskieStopnie francuskie
mval/lmmol/lCaCO3 mg/l
(ppm)
°dH  (lub °n)°e°f
Bardzo miękka0 – 1,780 – 0,890 – 890 – 50 – 6,230 – 8,9
Miękka1,78 – 3,570,89 – 1,7989 – 1795 – 106,23 – 12,508,9 – 17,9
O średniej twardości3,57 – 5,351,79 – 2,68179 – 26810 – 1512,50 – 18,7317,9 – 26,8
O znacznej twardości5,35 – 7,132,68 – 3,57268 – 35715 – 2018,73 – 24,9626,8 – 35,7
Twarda7,13 – 10,703,57 – 5,35357 – 53520 – 3024,96 – 37,4535,7 – 53,5
Bardzo twarda
Wg PN – 71/C-04554
ponad 10,70ponad 5,35ponad 535ponad 30ponad 37,45ponad 53,5

Przeliczanie jednostek twardości

Tabela z przelicznikami jednostek twardosci: mmol/l, mval/dm³, stopień niemiecki, francuski i angielski, jednostkę amerykańską

Rodzaj wodyjednostka fizycznajednostka między-narodowajednostka amerykańskaStopnie niemieckieStopnie angielskieStopnie francuskie
mval/lmmol/lCaCO3 mg/l
(ppm)
°dH  (lub °n)°e°f
mval/l10,5502,83,55
mmol/l211005,6710
CaCO3 mg/l (ppm)0,020,0110,0560,070,1
stopnie niemieckie0,3570,178617,8611,2501,786
stopnie angielskie0,2850,142914,290,799911,429
stopnie francuskie0,20,1100,55990,7001

Przykład: Dysponując wartością twardości wody z wodociągu zielonogórskiego: 5,8 mval/litr mnożąc przez współczynnik z tabeli uzyskamy:

  • 2,9 mmol/l
  • 290 mg CaCO3/l
  • 16,24 °dH
  • 20,3 °e
  • 29 °f

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 90/70/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach … więcej

Jednostki anglo-amerykańskie – przeliczniki

Poniżej przedstawiono w tabeli nazwy, symbole i sposób przeliczania z jednostek anglo-amerykańskich na jednostki iso. Dotyczy jednostek długości, powierzchni, objętości, ciężaru właściwego, ciśnienia, energii, mocy, ciepła właściwego, przewodności cieplnej, współczynnika wymiany ciepła. Jednostka Jednostka Jednostka Przelicznik Nazwa angielska Nazwa polska Oznaczenie jednostki długości mile … więcej

Zamienniki kanałów prostokątnych i okrągłych

Tabele zawierające średnice równoważne dla kanałów prostokątnych oraz wymiary kanałów prostokątnych równoważnych kanałom okrągłym. Zamienniki wyznaczono dla reguły zachowania tego samego wydatku przy tym samym jednostkowym spadku ciśnienia dla tej samej chropowatości kanału. Obliczenia wykonano w oparciu o wzór: d=1,3(a · b)0,625/(a + b)0,25 zamieszczonego w „ASHRAE … więcej