Współczynniki przeliczeniowe jednostek: energii

Jedn. kWh MJ J cal kcal
kWh 1 3.6 3.6×106 8.6×105 860
MJ 0.2778 1 106 2.388×105 238.8
J 2.778×10-7 10-6 1 0.2388 2.3888×10-4
cal 1.163×10-3 4.1868×10-3 4.1868 1 0.001
kcal 1.163×10-6 4.1868×10-6 4186.8 103 1

Dodaj komentarz