Tag Archives: gaz ziemny

Podłączenie domu do sieci gazowej

Energia z sieci gazowniczej to oszczędność pieniędzy i wygoda dla właściciela budynku. Aby zapewnić sobie podłączenie do sieci należy złożyć wniosek do lokalnego zakładu gazowniczego o wydanie warunków technicznych połączenia i dostawy gazu. Warunki wydawane są bezpłatnie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

W warunkach są zawarte informacje o możliwościach podłączenia budynku do sieci gazowniczej (czy należy wykonać tylko przyłącze czy trzeba poprowadzić rury z oddalonego gazociągu). W przypadku, gdy gazociąg leży dalej jak 100 – 150 m od działki warto przekalkulować koszty rozbudowy sieci, gdyż to na właścicielu działki ciąży obowiązek pokrycia 100% wszystkich nakładów finansowych na inwestycję (zakład gazowniczy nie ma obowiązku wykonania rozbudowy).

Aby wykonać przyłącze do budynku należy sporządzić projekt techniczny. Projekt może wykonać jedynie osoba posiadająca uprawniania do wykonywania takiej dokumentacji. Budowę przyłącza należy zgłosić do starosta powiatowego (pomimo tego, że nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w starostwie). Prace budowlane może wykonać firma wyłoniona z przetargu ogłoszonego przez zakład gazowniczy lub osobiście wybrana przez właściciela budynku.

Ważne jest również wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Podobnie jak w przypadku budowy przyłącza wykonanie instalacji należy powierzyć firmie z licencją zakładu gazowniczego (dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia późniejszych awarii sieci). Warto zadbać, by w projekcie architektonicznym domu występował również projekt budowy sieci gazowej. Jeżeli go jednak nie ma należy uzyskać pozwolenie na jej budowę na podstawie odrębnego projektu.

Charakterystyka paliw energetycznych

Paliwa to substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów; służące do ogrzewania, napędu silników lub wytwarzania energii elektrycznej. Ropa naftowa W temperaturze pokojowej ropa naftowa jest cieczą oleistą łatwo palną, najczęściej lżejszą od wody, źle przewodzącą prąd elektryczny. Barwa, zapach, lepkość, ciężar właściwy … więcej

Bezpieczne użytkowanie gazu

Niebezpieczny gaz?  To mit, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Gaz ziemny to bardzo nowoczesne i bezpieczne źródło energii. W jego przypadku ewentualne zagrożenie może być spowodowane jedynie przez nas samych. Przy jego użytkowaniu powinniśmy stosować następujące zasady: przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne i utrzymywane w należytej sprawności (przeglądy przynajmniej raz … więcej

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Jest mieszaniną węglowodorów gazowych, ciekłych oraz zmiennych ilości azotu N2, dwutlenku węgla CO2, siarkowodoru H2S, wodoru H2 i domieszek gazów szlachetnych … więcej