Tag Archives: gaz ziemny

Rodzaje gazu ziemnego i płynnego w Polsce

Rodziny gazów:

 • 2 – Gaz ziemny
 • 3 – Gaz płynny

Rodzaje gazu ziemnego w Polsce:

1. Gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) – Gaz zawierający około 97,8% metanu. Wartość opałowa minimum 31 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 97,8 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 1%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0,2 %

2. Gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35) – Gaz zawierający około 71% metanu i 27% azotu. Wartość opałowa nie mniejsza niż 24 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 71 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 27%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 1%

3. Gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41.5) – Gaz zawierający około 79% metanu oraz 19,5% azotu. Wartość opałowa nie mniejsza niż 27 MJ/m3 *)

*) ciepło spalania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3

Przykładowy skład:

 • metan (CH4) – około 79 %
 • etan, propan, butan – około 1%
 • azot (N2) – około 19.5%
 • dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników – 0.5%

Gaz płynny:

4. Gaz propan – butan – powietrze grupy GPP  – ciepło spalania – zgodnie nie może być mniejsze niż 23,3 MJ/m3

5. Gaz propan – butan – rozprężony grupy B/P – ciepło spalania – zgodnie nie może być mniejsze niż 111,6 MJ/m3

Charakterystyka paliw energetycznych

Paliwa to substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów; służące do ogrzewania, napędu silników lub wytwarzania energii elektrycznej. Ropa naftowa W temperaturze pokojowej ropa naftowa jest cieczą oleistą łatwo palną, najczęściej lżejszą od wody, źle przewodzącą prąd elektryczny. Barwa, zapach, lepkość, ciężar właściwy … więcej

Bezpieczne użytkowanie gazu

Niebezpieczny gaz?  To mit, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Gaz ziemny to bardzo nowoczesne i bezpieczne źródło energii. W jego przypadku ewentualne zagrożenie może być spowodowane jedynie przez nas samych. Przy jego użytkowaniu powinniśmy stosować następujące zasady: przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne i utrzymywane w należytej sprawności (przeglądy … więcej

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od technologii zgazowania. Zawartość metanu powoduje, iż w procesie spalania nie tworzą się pyły … więcej