Tag Archives: gaz zaazotowany

Gaz ziemny w Polsce

Gaz  w Polsce należy do II rodziny gazów – gazów ziemnych. Występuje w dwóch odmianach:

  • gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50)
  • gaz zaazotowany Ls (GZ-35) 

Porównanie składu i właściwości przedstawia tabela:

parametr jednostka E gaz ziemny
wysokometanowy
Ls gaz ziemny
zaazotowany
metan % 98,14 69,4
azot % 0,91 29,21
etan, propan, butan, CO2 % 0,95 1,39
ciepło spalania [MJ/m³]  34,0  26,0
wartość opałowa [MJ/m³]  31,0  24,0

Gazy ziemne według klasyfikacji PN-C-04750 „Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania” należą do drugiej grupy paliw gazowych – grupa II GZ – gazy ziemne pochodzenia naturalnego. Wśród tej grupy rozróżniamy podgrupy: 25, 30, 35, 41,5 i 50. Im wyższa podgrupa – tym uzyskiwany efekt cieplny jest większy. Im niższa podgrupa – tym mniej składników palnych w paliwie, a więcej niepalnych (azotu).

Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają przepisy, a w szczególności Polska Norma (PN-87/C-96001). Zgodnie z Polską Normą jeden metr sześcienny gazu w warunkach normalnych określony jest jako ilość suchego gazu zawartego w objętości 1m3 przy temperaturze 0oC i pod ciśnieniem 101,3 kPa (760 mm Hg).

źródło:
1) www.e-instalacje.pl
2) www.igg.pl