Tag Archives: właściwości

Własności oleju opałowego EL (wg DIN 51603)

Własności oleju opałowego EL wg DIN 51603

WymaganiaWartość
Wartość opałowa, nie mniej niż :42.0 MJ/kg
Gęstość w temperaturze 15°C, nie mniej niż0.86 kg/l
Punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niż55°C
Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C, nie więcej niż6,6 cSt
Temperatura krzepnięcia, nie więcej niż-6°C
Zawartość wody, w % masowych, nie więcej niż0,05
Pozostałość po spopieleniu, w % masowych, nie więcej niż0,01
Zawartość siarki, w % masowych, nie więcej niż0,20
Pozostałość koksu wg Conradsona, w % masowych, nie więcej niż0,1
Zawartość wytrąceń, w % masowych, nie więcej niż0,05

Właściwości rur z tworzyw sztucznych

1. Podatność na modyfikację Tworzywa sztuczne w przeciwieństwie do metali można niemal dowolnie zaprogramować zmieniając nie tylko ich barwę czy stan powierzchni, ale także podstawowe właściwości fizyko-chemiczne, jak: gęstość; twardość; sztywność; odporność na promieniowanie UV; odporność na temperaturę i ciśnienie. Polimery w czystej postaci mają w technice bardzo ograniczone zastosowanie. O wiele częściej … więcej

Izolacja cieplna

Zadania izolacji Izolacją cieplna nazywamy ogólnie materiał , który chroni pomieszczenie, obiekt, urządzenie przed utratą ciepła. Z punktu widzenia techniki za materiały izolacyjne uważa się tylko takie, których współczynnik przenikania ciepła λ obliczony w temperaturze 20°C jest mniejszy od 0,175 W/mK. W instalacjach sanitarnych materiał izolacyjny chroni przed korozją, wykraplaniem się pary wodnej … więcej

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od technologii zgazowania. Zawartość metanu powoduje, iż w procesie spalania nie tworzą się pyły … więcej