Tag Archives: kolektory dachowe

Projektowanie kolektorów słonecznych

Dobór powierzchni kolektorów słonecznych dla przygotowania c.w.u.

Lp. Sposób korzystania z instalacji solarnej Powierzchnia kolektora
1 Przygotowanie c.w.u. z pokryciem rocznym rzędu 65%, standard wysoki ze zużyciem dziennym 80-100 l/osobę – budynek jednorodzinny 1,6 m2/osobę
2 Przygotowanie c.w.u., roczne pokrycie energii z kolektorów 45%, standard wysoki ze zużyciem dziennym rzędu 80-100 l/osobę – budynek jednorodzinny  1,0 m2/osobę
3 Przygotowanie c.w.u., roczne pokrycie energii z kolektorów 40%, standard wysoki ze zużyciem dziennym rzędu 80-100 l/osobę – budynek wielorodzinny  0,8 m2/osobę

Doboru powierzchni kolektorów można też dokonać z nomogramu. Poniżej przykład dla 4-ro osobowej rodziny i zużyciu 80 l/c.w.u. na osobę/na dobę; razem 4×80=320l/dzień średni stopień pokrycia 50% wymagana powierzchnia ok. 5,5 m2

Nomogram do szybkiego doboru powierzchni kolektorów dachowych  dla przygotowania c.w.u.
1

Dobór powierzchni kolektorów do przygotowania wody w basenie

Uproszczony dobór kolektorów do przygotowania wody basenowej (kolektory firmy ENSOL).
projco139

Dobór zasobnika c.w.u.

Całkowita pojemność zasobnika powinna pokrywać zapotrzebowanie na c.w.u na 2 dni i można ją wyliczyć z zależności:

3gdzie:
Vzmin – minimalna pojemność zasobnika
Vp – zapotrzebowanie cwu na 1 osobę (80-100 l/dobę)
P – liczba osób w gospodarstwie domowym
tw – temperatura cwu w punkcie poboru
tk – temperatura wody zimnej
tz – temperatura wody w zasobniku(50-60) 0C

Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji solarnej

Dobór naczyń wzbiorczych zabezpieczających układ solarny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest nieco inny niż w przypadku klasycznej instalacji c.o. W układzie kolektora dachowego nie krąży bowiem woda tylko specjalny płyn odporny na zamarzanie (np. roztwory glikolu, tyfocor, F2 lub R1 firmy ROTH). Rozszerzalność cieplna płynów jest inna w tym wypadku inna niż wody w układzie c.o. Poniżej sposób doboru naczyń dla płynu tyfocor.

12

gdzie:
Va – pojemność całkowita instalacji w dm3
Vv = Va·0,015 (min. 1 litr)
V2 = Va·β
β=0,07 dla czynnika TYFOCOR
V– pojemność kolektora
z – liczba kolektorów
pe = pb-0.5 dopuszczalne nadciśnienie końcowe
pb – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
pst = 1,5+0,1·h ciśnienie wstępne poduszki gazowej
h – wysokość statyczna instalacj
i w [m]

Dobór pojemności naczynia wzbiorczego metodą uproszczoną na podstawie ilości kolektorów i pojemności podgrzewacza wody.
projco140

Dobór średnic rur instalacji solarnych

Dobór średnic przewodów instalacji w obiegu kolektora powinien uwzględniać dwa założenia:

  • prędkość przepływu powinna się wahać między 0,3-0,7m/s
  • wielkość przepływu w pojedynczym kolektorze wynosi 1-2 dm3/min.

Uproszczony dobór średnic przewodów miedzianych w obiegu kolektorów dachowych
kole

źródło:
1) www.instsani.pl