Tag Archives: kolektory płaskie

Gdzie montować kolektory słoneczne?

Jeśli chcecie, aby wasza instalacja solarna pracowała efektywnie przez możliwie jak najdłuższy czas w roku, należy ją odpowiednio zaprojektować oraz wykonać, a także pamiętać o wybraniu odpowiedniego usytuowania. W niniejszym artykule wspomnimy gdzie i jak zamontować kolektory słoneczne.

Oferowane dzisiaj kolektory słoneczne pozwalają na ich zamontowanie niemal w każdym dostępnym miejscu. Aby maksymalnie wykorzystywać energię ze słońca, kolektory powinny być ustawione w kierunku południowym i pochylone do poziomu pod kątem ok. 30-45 stopni. Nawet przy wyraźnych odstępstwach od optymalnego ustawienia (południowy-wschód do południowego-zachodu, nachylenie 25-70 stopni), uzyski ciepła będą nieznacznie mniejsze od optymalnych.

Dostępność miejsca

Najbardziej popularnym miejscem montażu kolektorów jest dach, głównie ze względu na dobrą ekspozycję kolektorów słonecznych oraz znaczną powierzchnię możliwą pod ich zabudowę. Gdy nie jest możliwy montaż kolektorów na dachu, wówczas można do tego celu wykorzystać taras, ścianę budynku mieszkalnego lub grunt (np. dostępną powierzchnię w ogrodzie), a także inny sąsiadujący budynek. W przypadku gdy powierzchnia na której chcemy zamontować kolektory nie jest skośna, należy zamontować kolektory na specjalnych konstrukcjach wsporczych. Montując kilka kolektorów na konstrukcjach wsporczych należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości, aby jeden kolektor nie zasłaniał następnego. 

Azymut kolektora

W warunkach Polski największe promieniowanie słoneczne występuje z kierunku południowego, dlatego należy ustawiać zwierciadła kolektorów idealnie na południe. W praktyce dopuszcza się odchylenie od kierunku południowego nawet do 45° , ale wiąże się to ze zmniejszeniem wydajności kolektora. W okresie letnim odchylenie od kierunku południowego rzędu 20° nie ma  wpływu na wydajność kolektorów

azymut

Kąt nachylenia kolektora

α = φ ± 15°

gdzie:
φ – kąt szerokości geograficznej (dla warunków Polski wynosi od 49-55
°)

Dla obszaru Polski szerokość geograficzna φ wynosi 49° – 55°, zatem kąt ten powinien wynosić 34° – 70°, przy czym wartość mniejsza jest zalecana dla instalacji użytkowanych latem (od 30°), a większa dla instalacji użytkowanych zimą (60°). Instalacje całoroczne powinny mieć kąt nachylenia zbliżony do 40-45°.

pochylenie

Sposoby montażu

A – kolektory zamontowane na dachu lub wbudowane w połać dachu, ustawienie pionowe kolektorów
B  –  na dachu lub wbudowane w połać dachu, ustawienie poziome
C – kolektory położone bezpośrednio na powierzchni płaskiej
D – montaż kolektorów na dachu płaskim za pomocą konstrukcji wsporczej
E – montaż na gruncie za pomocą konstrukcji wsporczej
F – na ścianie budynku, montaż pionowy
G – na ścianie budynku, pochylenie do poziomu za pocą odpowiedniej konstrukcji montażowej

mozliwosci_montazu

Montaż kolektorów a przeznaczenie instalacji solarnej

  • W przypadku, gdy chcemy wykorzystywać kolektory do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, najbardziej optymalny będzie kąt 30-45°.
  • Jeśli planujemy wykorzystywać kolektory próżniowe do wspomagania centralnego ogrzewania w sezonie jesienno-zimowym najlepiej zamontować kolektory pod kątem 45-60°, zaś w przypadku letnich instalacji sezonowych (np. baseny zewnętrzne) może to być nawet 30°.

źródło:
1) www.poradnik.sunage.pl
2) www.ogrzewamy.pl

Kolektory płaskie

Zasada działania Promienie słoneczne, padając na kolektory płaskie, nagrzewają do bardzo wysokich temperatur, płaski absorber wykonany z metalu bardzo dobrze przewodzącego ciepło. Absorber pokryty jest ciemną warstwą tlenków metali, która ma za zadanie jak najlepiej pochłonąć padające promienie słoneczne. Z absorberem połączony jest system rurek miedzianych, … więcej

Kolektor płaski czy próżniowy?

Przy wyborze kolektorów największą uwagę należy zwrócić na to, do jakich celów będą one wykorzystywane i w jakich warunkach atmosferycznych będą pracować te urządzenia.Do pracy w niskich temperaturach i przy niedużym natężeniu promieniowania zdecydowanie najlepiej nadają się kolektory próżniowe. W okresie zimowym są do 30% wydajniejsze niż kolektory płaskie, … więcej