Wentylacja w przetwórstwie drzewnym

Maszyny do obróbki drewna

Minimalne prędkości przepływu powietrza w odciągu:
– 20 m/s dla pyłu i wiórów
– 28 m/s dla wiórów wilgotnych i większych kawałków.

Dla pyłu drzewnego określone są od 1987 r. następujące stężenia normatywne (TRK): dla nowych instalacji – 2 mg/m3, dla starych 5 – mg/m3 (zagrożenie chorobą nowotworową. Odpowiedni odciąg mechaniczny jest ważny również ze względu na bezpieczeństwo pracy.

Budowę odciągu wiórów przedstawiono na rys.1 Jeśli odpady produkcyjne stanowią tylko wióry drzewne to do ich separacji wystarcza cyklon; rozwiązanie takie jest obecnie rzadko spotykane. Podczas pracy wielu maszyn, szczególnie maszyn szlifierskich, powstaje drobny pył, który musi być oddzielony na filtrach tkaninowych, często również z użyciem cyklonu jako separatora wstępnego.

Maksymalne jednostkowe obciążenie filtrów tkaninowych:
– przy przeważającym obciążeniu pyłem – 100 m3/h na m2,
– przy przeważającym obciążeniu wiórami – 140 m3/h na m2
– przy urządzeniu ruchomym – 200 m3/h na m2
 

Jeśli przefiltrowane powietrze wprowadzane jest ponownie do pomieszczenia roboczego (ze względu na oszczędności energii), to maksymalne stężenie pyłu w powietrzu wynosi 0,5 mg/m. Ze względu na ochronę przeciwpożarową i przeciwwybuchową należy przewidywać odpowiednie klapy bezpieczeństwa.
W przypadkach obróbki drewna bukowego, dębowego i wielu gatunków drzew egzotycznych nie dopuszcza się recyrkulacji powietrza.

Dodaj komentarz