Przykład doboru zaworu bezpieczeństwa CWU

Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji cwu
w węźle cieplnym – wymienniki płytowe

Dane wyjściowe:
Ciśnienie dopuszczalne dla przyłącza sieciowego: p3 = 1.6 MPa
Ciśnienie dopuszczalne dla instalacji ciepłej wody użytkowej: p1 = 0.6 MPa
Gęstość wody sieciowej przy jej temperaturze obliczeniowej (70 °C): ρw2 = 977.8 kg/m3
Współczynnik zależny od różnicy ciśnień: dla p3 – p1 = 1.0 MPa b = 2
Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanału przepływowego wody sieciowej wymiennika płytowego: A = 100 mm2 = 0,0001 m2
Rzeczywisty współczynnik wypływu dla zaworów bezpieczeństwa nr kat. 775 (na podstawie Katalogu Armatury Przemysłowej): a crz = 0.78

Dopuszczony współczynnik wypływu:

ac1 = 0,35*acrz = 0,273

Masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

G = 31445,0 kg/h = 8,73 kg/s

Przyjęto 2 zawory bezpieczeństwa

Wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa:

do = 24,0 mm

Dobór zaworu bezpieczeństwa:
Dobrano 2 zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe sprężynowe kątowe mufowe nr kat. 775 (na podstawie Katalogu Armatury Przemysłowej) d1xd2 = 32×50 mm do = 25 mm
zakres nastaw sprężyny: 0.55-0.80 MPa, ciśnienie otwarcia: 0.6 MPa.

Dodaj komentarz