Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

Poniżej w tabeli przedstawiono normatywne temperatury ogrzewanych pomieszczeń w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

*) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych, czy projektowane z innych powodów.

Temperatury
obliczeniowe *)
Przeznaczenie lub
sposób wykorzystania
pomieszczenia
Przykłady pomieszczeń
123
+ 5°Cnieprzeznaczone na pobyt ludzi,
przemysłowe podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to wzgledy technologiczne)
magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatonie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych
+ 8°Cw których nie występują zyski ciepła, a jednostkowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i okryciach zewnętrznych nie przekracza 1h,

w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
klatki schodowe w budynkach mieszkalnychhale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej

+ 12°Cw których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300W

w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni,


hale pracy fizycznej o wydatku powyżej 300W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne
+ 16°Cw których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi:w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzącej i stojącej,

bez okryć zewnętrznych, znajdujacych się w ruchu lub wykonujacych pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300W,
w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nieprzekraczające 10W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne


kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe


+ 20°Cprzeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnetrznych, niewykonujacych w sposób ciagły pracy fizycznejpokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w palniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń
+ 24°Cprzeznaczone do rozbierania
przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży
łazienki, rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjetów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne

Dodaj komentarz