Zyski ciepła – obliczenia

Sumaryczne zyski ciepła można przedstawić wzorem: sumaryczne w którym:
QOK – zyski od słońca przez przegrody przezroczyste (okna) [W],
QŚC – zyski od słońca przez przegrody nieprzezroczyste (ściany) [W],
QO – zyski ciepła od oświetlania [W],
QL – zyski ciepła od ludzi [W],
Q– zyski ciepła od silników elektrycznych i maszyn [W],
QU – zyski ciepła od innych urządzeń [W],
QI – zyski ciepła na skutek infiltracji powietrza [W],
QP – zyski przez przegrody od pomieszczeń sąsiednich [W].

1. Zyski ciepła od ludzi

  • utajone (zyski wilgoci)

utajone   wj – jednostkowy strumień pary wodnej oddawany do otoczenia przez człowieka w zależności
od aktywności i temperatury otoczenia [g/h],
n – liczba osób,
φ– współczynnik jednoczesności przebywania ludzi (od 0,4 do 1,0).

Współczynnik jednoczesności przebywania ludzi w zależności od pomieszczeniapomieszczenia ludzi Zyski pary wodnej w zależności od aktywności i temp. w pomieszczeniu [g/h] pary wodnej UWAGA – dla kobiet wielkości odczytane z tabeli 2 i 3 należy zmniejszyć o 20% a dla dzieci o 20-40% w zależności od wieku.

  • jawne

ludxiφ– współczynnik jednoczesności przebywania ludzi (od 0,4 do 1,0),
n – liczba osób,
qj – jednostkowy strumień ciepła oddany do otoczenia [W].

Zyski ciepła jawnego od ludzi w zależności od aktywności i temperatury w pomieszczeniu[W] zyski jawnego

2.  Zyski od oświetlenia elektrycznego oswietlenie N – całkowita moc zainstalowana [W],
φ – współczynnik jednoczesności,
α – współczynnik uwzględniający odprowadzenie ciepła przez oprawy wentylowane (dla opraw niewentylowanych α  = 1),
k – współczynnik akumulacji.
oswietleniejednocz

3. Zyski ciepła od urządzeń

Należy przyjmować na podstawie rzeczywistych mocy urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu. Przy braku takich informacji zyski te można przyjmować według tabeli poniżej. od urzadzen

4. Zyski ciepła od słońca przez przegrody przezroczyste(okna)

okna

F – powierzchnia okna w świetle muru, [m2],
Φ1 – udział powierzchni szkła w powierzchni okna,
Φ2 – poprawka ze względu na wysokość nad poziomem morza,
Φ3 – współczynnik uwzględniający rodzaj oszklenia i urządzenia przeciwsłoneczne,
Rs – stosunek powierzchni nasłonecznionej do całkowitej,
Rc – stosunek powierzchni zacienionej do całkowitej Rs + Rc = 1
Icmax, Irmax– maksymalne wartości natężenia promieniowania całkowitego i rozproszonego dla szkła gr. 3 mm [W/m2],
kc, kr – współczynniki akumulacji,
U – współczynnik przenikania ciepła przez okna [W/(m2×K)],
tz – obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, [K],
tp – obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, [K].

Wartości współczynnika poprawkowego Φ1 poprawkowy

Wartości współczynnika korygującego Φ2 poprawkowy2

Wartości współczynnika korygującego Φ3 poprawkowy3

5. Zyski ciepła od słońca przez przegrody nieprzezroczyste

nieprzezroczyste

F – pole powierzchni przegrody nieprzezroczystej [m2],
K – współczynnik przenikania ciepła przegrody [W/(m2×K)],
Δtr – równoważna różnica temperatur [K].

 

Dodaj komentarz