Instalacje on-grid i off-grid

Inwestycje fotowoltaiczne można realizować w praktycznie każdym miejscu, do którego dociera słońce.

Można je podzielić na instalacje typu off-grid, gdzie system nie jest połączony z siecią zewnętrzną i sam gromadzi energię w akumulatorach oraz on-grid, gdzie nadwyżka / niedobór energii są bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną.  

System on-grid (podłączony do sieci)

Jest to najczęściej spotykany system z racji prostoty wykonania. W jego skład wchodzą panele fotowoltaiczne oraz licznik energii. 

Wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne energia, w zależności od sposobu podłączenia, jest dostarczana w całości do sieci, lub oddawane są tylko nadwyżki. 

System zawiera:

  1. panele PV umieszczone na dachu, które przetwarzają światło słoneczne w prąd elektryczny bez emisji hałasu czy szkodliwych substancji,
  2. inwertery, które zmieniają prąd stały, wytworzony przez panele, na prąd zmienny,
  3. licznik do pomiaru dostawy energii elektrycznej do sieci, instalowany najczęściej obok licznika do pomiaru energii elektrycznej. Wskazuje także zysk osiągnięty ze sprzedaży energii dostawcy;
  4. dwudrożny licznik energii, który pozwala rozróżnić, czy odbierany prąd pochodzi z instalacji PV czy z sieci publicznej.

System off-grid (bez podłączenia do sieci)

System zwany również systemem wyspowym lub samodzielnym. Jest to system niepodłączony do sieci. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach. 

Rozwiązanie to świetnie sprawdza się w odizolowanych regionach lub tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie, mało wydajne, niestabilne lub wręcz niemożliwe. 

W skład systemu wchodzą:

  1. panele PV umieszczone na dachu, które przetwarzają światło słoneczne w prąd elektryczny,
  2. inwertery, które zmieniają prąd stały, wytworzony przez panele, na prąd zmienny,
  3. oraz akumulatory, które magazynują przetworzoną energię. 

Dodatkowymi elementami zestawu są również regulator ładowania (który kontroluje stan naładowania akumulatorów i nie dopuszcza do ich uszkodzenia poprzez całkowite rozładowanie, lub przeładowanie) i przetwornica, która zamienia napięcie stałe z baterii (12 V, 24 V lub 48 V na 230 V lub 400 V), niezbędne do zasilnia urządzeń użytku domowego.

Systemy tego typu mają szerokie zastosowanie w infrastrukturze drogowej (lampy uliczne, znaki drogowe, itp.).

Możliwe jest także stworzenie sytemu mieszanego, który może pełnić funkcje zasilania awaryjnego lub dodatkowego źródła zasilania w przypadku zbyt małej mocy dostarczonej z sieci lub generatora.

System mieszany może łączyć w sobie różne źródła energii: PV, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, co umożliwia całkowite uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych energii.

BIPV

Od kilku lat na rynku funkcjonują także systemy BIPV (czyli building integrated photovoltaics), czyli instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem. Dzięki temu panele fotowoltaiczne komponują się z architekturą budynku i stanowią jej element konstrukcyjny.

Dodaj komentarz