altszul

Wzory do obliczania strat hydraulicznych w przewodach wodociągowych

Straty hydrauliczne w przewodach wodociągowych:

Wzór Altszula:
kchropowatość [m]
Re liczba Reynoldsa
d średnica przewodu [m]
λwspółczynnik oporu liniowego

Formuła Colebrooka i White’a:
k chropowatość [m]
Re liczba Reynoldsa
d średnica przewodu [m]
l współczynnik oporu liniowego

wzór Darcy – Weisbacha:
l długość przewodu [m]
d średnica przewodu [m]
v prędkość przepływu [m/s]
λ współczynnik oporu liniowego
ρ gęstość wody [kg/m3]

Wzory Szewielewa:
– Dla nowych rur stalowych
– Dla nowych rur żeliwnych
– Dla używanych rur żeliwnych i stalowych
  gdy V/η > 9,2*105
  gdy V/η < 9,2*105
η kinematyczna lepkość cieczy [m2/s]
V prędkość przepływu [m/s]
d średnica przewodu [m]
l współczynnik oporu liniowego

Wzór Waldena:
k chropowatość [m]
Re liczba Reynoldsa
d średnica przewodu [m]
l współczynnik oporu liniowego

Dodaj komentarz