Montaż wodomierza w studzience

Montaż wodomierza w studzience znajduje zastosowanie w przypadku gdy  budynek nie posiada piwnicy i  nie ma możliwości technicznych na wydzielenie stosownego miejsca lub, gdy trwają dopiero prace budowlane dopuszcza się umieszczenie wodomierza domowego poza budynkiem, w studzience wodomierzowej.

Stosunkowo niedawno, zestawy wodomierzowe były montowane w zwykłych studzienkach z kręgów betonowych lub konstrukcjach murowanych z cegły. Obecnie zalecane są specjalne mrozoodporne studzienki wodomierzowe.

Studzienki wodomierzowe należy lokalizować:

 • na terenie posesji w odległości 2,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczającej nieruchomość (odległość podano do osi studni),
 • dla budownictwa segmentowego dopuszcza się lokalizowanie dwóch wodomierzy we wspólnej studzience (studzienki wodomierzowej nie wolno lokalizować na granicy dwóch posesji),
 • studzienka powinna być wykonana z materiału trwałego oraz mieć stopnie lub klamry do schodzenia przez otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle,
 • właz w studzience wodomierzowej należy projektować od strony nieruchomości,
 • w zależności od lokalizacji studzienki wodomierzowej na działce należy stosować:
  -właz typu lekkiego z dwoma pokrywami (w pasie zieleni, w ciągu pieszym itp.),
  -właz typu ciężkiego z ociepleniem (w ciągu jezdnym),
 • studzienka powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych oraz opadowych,
 • wymiary studzienek powinny wynosić:
  -dla połączeń o średnicy przewodu wodociągowego 50 mm – średnica studni 1,0; 1,2; 1,4 m w zależności od wielkości dobranego wodomierza,
  -dla połączeń o średnicy 80 mm i większej – studzienka prostokątna w zależności od średnicy przyłącza.

montwo20

W zależności od typu wykorzystywana jest w niej:

 • geotermika ziemi (studnia bez dna, z boczną otuliną izolującą i hermetyczną, ocieploną górą zabezpieczoną pokrywą – działanie na zasadzie termosu, zestaw wodomierzowy umieszczony jest na górze w odległości od 0,2 do 0,3m pod pokrywą)
 • poduszka izolacyjna (wodoszczelna beczka z tworzywa, z umieszczoną na górze poduszką izolacyjną i zamknięta pokrywą, zestaw wodomierzowy umieszczony jest tu przy dnie na głębokości od 1,0 do 1,5m i posiada możliwość wyciągania go na górę do odczytu).

Studzienki wodomierzowe z izolacją cieplną wyposażone w stosowną armaturę połączeniową i przystosowane są do zabudowy wodomierzy METRON JS i WS o średnicach od DN 15 do DN 32. Zabezpieczają one zestaw przed zamarznięcie, są łatwe w eksploatacji i stwarzają dogodne warunki do odczytu wskazań wodomierza.

montwo21

Dodaj komentarz