Tag Archives: podejście kanalizacyjne

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych wg PN–EN 12056-2:2002

Podejścia kanalizacyjne niewentylowane

Przepustowość hydrauliczna i minimalne wymiary średnic podejść należy przyjmować według tabel poniżej. Przy większych przepływach zachowanie średnic wymaga zastosowania podejść wentylowanych.

prokan34

prokan35

Ograniczenia dla podejść niewentylowanych systemu III (tablica 6)

prokan36
dodaj

Podejścia kanalizacyjne wentylowane

Wymiary i ograniczenia w stosowaniu średnic dla podejść wentylowanych podają tabele poniżej.

prokan38

prokan39

Ograniczenia dla podejść wentylowanych systemu III

prokan40

Montaż pralek

Pralki zasilane są standardowo przewodem wody zimnej. Wszystkie inne rozwiązania należy uznać za nietypowe i indywidualnie konsultować z projektantem. Średnica podejścia powinna wynosić nominalnie DN=15 mm, a minimalne ciśnienie wypływu w punkcie podłączenia zaworu pralkowego – 0,1 MPa. Zawór do pralki posiada standardowo gwint zewnętrzny o średnicy … więcej