Przewody wentylacyjne – obliczenia hydrauliczne

 Przebieg obliczeń jest następujący:

– wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia w budynku
– zaprojektowanie wstępne sieci przewodów wentylacyjnych i urządzeń nawiewnych (wywiewnych) w zależności od typu instalacji
– dobór wstępny średnic przewodów na podstawie ilości przepływającego w nich powietrza z zachowaniem warunku dopuszczalnej prędkości (tabela poniżej); przepustowość przewodów odczytuje się z tablic producenta, odczytujemy prędkość przepływu powietrza w m/s.

Dopuszczalne prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych
dopuszczalne

  • obliczenie liniowych strat ciśnienia

1starty

gdzie:
β– współczynnik uwzględniający chropowatość ścianek przewodu, dla blachy gładkiej ocynkowanej przyjmuje się wartość 1,0,
R – opór jednostkowy przewodu wentylacyjnego [Pa/m],
l – długość rozpatrywanego odcinka przewodu [m].

Nomogram do wyznaczania jednostkowego spadku ciśnienia R w przewodach gładkich o przekroju prostokątnym lub okrągłym
nomogram1

Sposób korzystania z nomogramu
przewody

Dla kanałów wentylacyjnych wykonanych z innych materiałów niż blacha stalowa współczynnik  “β” można odczytać z nomogramu
projwe11
gdzie:
k – współczynnik chropowatości przewodów wentylacyjnych przyjmowany z tabeli poniżej

Współczynnik chropowatości ścianek przewodów wentylacyjnych:
projwe12

  • obliczenie miejscowych strat ciśnienia

222

gdzie:
ξ – współczynnik oporów miejscowych (odczytany z TABEL)
pd – ciśnienie dynamiczne w przewodzie
wi – prędkość przepływu powietrza odczytana z nomogramu
ρ – gęstość powietrza w kg/m3

źródło:
1) www.instsani.pl

 

Dodaj komentarz