Zasady montażu wpustów

Prawidłowo zamocowany wpust powinien być umieszczony około 2mm poniżej poziomu podłogi. Dopuszcza się też zlicowanie rusztu z posadzką, jeśli wpust znajduje się w zamkniętej przestrzeni (kabina natryskowa). Zgodnie z normą PN-EN 1245-1, spadek posadzki w kierunku wpustu podłogowego w pomieszczeniach wilgotnych (kabiny natryskowe) powinien wynosić minimum 2%. Do prac okładzinowych zaleca się wybierać płytki o małych rozmiarach, mozaikowe lub o wymiarze dopasowanym do kształtu rusztu. Większe płytki wymagają z reguły cięcia poprzecznego dla uzyskania spadków kierunkowych.

Odpływy od wpustów powinny być podłączone do kanalizacji ze spadkiem 2,5%. Minimalna różnica wysokości pomiędzy trójnikiem na pionie a odpływem powinna być równa lub większa wysokości zamknięcia wodnego w odpływie.

Połączenie odpływu z konstrukcją podłogi musi być wykonane w sposób szczelny i stabilny. Nie dopuszczalne jest osiadanie wpustu jak też przesiąkanie wilgoci wokół wpustu. Przykładowe uszczelnienie wpustu w posadzce z wykorzystaniem kołnierzy uszczelniających pokazują poniższe ilustracje.

Sposób montażu i uszczelnienia wpustu
1 korpus wpustu, 2-zamknięcie dzwonowe, 3-nadstawka, 4-ruszt z systemem lock, 5-kołnierz uszczelniający, 6-przedłużka

wpustp11

Kolejne czynności przy montażu

1 – montaż uszczelnienia w  warstwie konstrukcyjnej podłogi, paroizolacja nakładana jest na kołnierz wpustu i przykręcana górnym pierścieniem.

2- umieszczanie elementu dystansowego dopasowanego do wysokości izolacji,

3- Uszczelnianie wpustu w warstwie  izolacji przeciwwilgociowej

4- osadzenie w korpusie wpustu elementu nadstawki z rama nośną, wykonanie jastrychu i prac okładzinowych wokół wpustu

wpustp12

Dodaj komentarz