Zasady projektowania wpustów

Wpusty i odpływy należy projektować zgodnie z normą PN EN 1253-cz.1 “Wpusty ściekowe w budynkach, wymagania”. Według normy wpusty należy projektować w miejscach:

  • poboru wody, za wyjątkiem miejsc podłączenia pralek i zmywarek
  • pomieszczeniach sanitarnych o dużej rotacji osób, jak: szkoły, budynki użyteczności publicznej,
  • w łazienkach w zakładach pracy jeden wpust powinien przypadać na każde 30m2 podłogi
  • w łazienkach w budynkach mieszkalnych zaleca się stosować wpusty jako urządzenia przeciwzalewowe, chroniące przed zalaniem mieszkania na wypadek uszkodzenia pralki, przelania się wody w wannie, itp.
  • wpusty w zakładach przetwórstwa żywności powinny posiadać duże osadniki lub separatory zanieczyszczeń
  • wpusty powinny być zamocowane szczelnie w podłodze, montaż wpustu nie może przerywać izolacji wodochronnej,

Uszczelnienie podłogi wokół wpustu powinno spełniać wymagania normy DIN 18195.

Spadki powierzchni podłogowych

Powierzchnie podłogowe w pomieszczeniach mokrych, na balkonach i tarasach oraz powierzchnie dachów płaskich, podwórek i ciągów komunikacyjnych muszą być wykonane w takich sposób, aby woda odprowadzana była za pomocą spadku do wpustów umieszczonych w najniższych miejscach. Aby możliwe było odprowadzanie wody do wpustu bez tworzenia się kałuży, niezależnie od rodzaju odwadnianych powierzchni, należy zastosować następujące spadki minimalne.

Pomieszczenia wilgotne                                                                        Spadek                  Pomieszczenie
Okładziny płytkowe przy niewielkim napływie wody                       1%                     pralnie
Okładziny płytkowe przy dużym napływie wody                               2%                    prysznice nieograniczane
Okładziny płytkowe przy bardzo silnym napływie wody                3%                    ubojnie zwierząt, itp.
W łazienkach domowych z wannami i brodzikami można zrezygnować ze spadku podłogi, ponieważ powierzchnie są stosunkowo małe i należy liczyć się tylko z wodą rozpryskującą się (nie dotyczy kafelkowanych pryszniców z wpustem podłogowym).

Powierzchnie zewnętrzne                                 Minimalny spadek
Balkony                                                                       1,5-2%
Tarasy                                                                         1,5-2%
Dachy płaskie (bez zieleni)                                  2-5%
Powierzchnie podwórek                                       1-2%

Stropy piwnic podwórzowych i pięter parkingów       Minimalny spadek
Bruk kamienny łączony                                                                 2,5%
Asfalt odlewany chropowaty                                                          2%
Asfalt odlewany gładki                                                                   1,5%
Beton chropowaty                                                                               2%
Beton próżniowy gładki                                                                 1,5%

Wydajność wpustów

Określona jest w normie PN EN 1253 -2, wpusty musza spełniać wymagania dotyczące badań. Wartości przepływu podają przy tym przepustowość wpustów podłogowych, mierzoną za pomocą wody czystej i przy wysokości spiętrzania wynoszącej 20 – 45 mm ponad kratką wlotową. Wartości przepływów podaje tabela poniżej.

wpustp10

źródło:
1) www.kessel.pl
2) www.instsani.pl

Dodaj komentarz