Instalacje c.o. pompowe w układzie pętlicowym dwururowym

Jest to jedno z tańszych rozwiązań instalacji c.o. poziomych, tak ze względu na koszt użytych materiałów jak i szybkości montażu. Podejścia pod grzejniki wykonywane są tutaj dwoma przewodami (zasilającym i powrotnym) biegnącymi blisko siebie, poprowadzonymi w podłodze, zwykle przy ścianie zewnętrznej pod grzejnikami. Pętla dwururowa może być wykonana z przepływem przeciwprądowym, tzn. zasilenie i powrót płyną w przeciwnych kierunkach  jak i współprądowym (układ Tichelmana), gdzie zasilenie i powrót płyną w obu przewodach w tym samym kierunku. Drugie rozwiązanie umożliwia rozdzielne usytuowanie pionów zasilającego i powrotnego w różnych częściach budynku. 

Układ pętlicowy dwururowy
Ozn. zawór grzejnikowy z tuleją zaciskową do rurki miedzianej 15mm, 2-trójnik zaciskowy z rurka miedzianą niklowana L=750mm, 3-trójnik zaciskowy z rurką L-350mm, 4-zawór powrotny grzejnikowy kątowy, 5-zacisk na rurkę miedziana, 6-rurka prosta Cu 15mm + korpus obejścia do ogrzewań dwururowych + zawór grzejnikowy, 7-śrubunek na rurkę miedziana Cu15mm, 8-przyłączka do grzejnika z tuleją zaciskową, 9-rurka typu “L” ze złączką zaciskową długa, 10-rurka typu “L” ze złączką zaciskową krótka.

petldw1

Zasialanie grzejników w sposób krzyżowy

Zasilanie krzyżowe wymaga użycia na podejściu pod grzejnik długich rurek miedzianych ( na zasileniu 750mm, na powrocie 350mm). Grzejniki pośrednie w pętli przyłączane są rurkami z przylutowanymi na końcach trójnikami. Trójniki łączy sie następnie z rurami z użyciem złączek zaciskowych zaprasowywanych lub wciskanych praską.

Zasilanie jednostronne

Przy jednostronnym zasilaniu do podłączenia grzejnika konieczny jest specjalny zawór z korpusem obejścia do ogrzewań dwururowych. W firmie HERZ zawory takie mają na korpusach oznaczenie 2 lub 100, zawory włoskie (np. Giacomini) będą posiadały ozn. “bitubo”.

Układ Tichelmana

petldw4

W systemie pętlicowym rury zaleca sie prowadzić linia falistą, szczególnie pomiędzy dwoma grzejnikami na tej samej ścianie, aby umożliwić pracę termiczną przewodów. Maksymalna moc pętli zależy od rodzaju użytych rur i zwykle nie przekracza 5000 W. Odpowietrzanie wymaga zamocowania na każdym grzejniku zaworu odpowietrzającego i zapewnienia w przewodach prędkości samoodpowietrzania. Wszystkie złącza chowane są w posadzce dlatego wymagana jest ich aprobata techniczna dla tego typu zastosowań.

petldw8 petldw7

źródło:
1) www.instsani.pl

 

 

Dodaj komentarz