Tag Archives: instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania

Jednym z najbardziej kosztownych ale i ważnych etapach budowy domu jest instalacja centralnego ogrzewania, która zapewnić ma użytkownikowi komfort cieplny. Jest to jedna z podstawowych metod ogrzewania budynku. Ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu i rozprowadzane za pomocą instalacji do odbiorników ciepła znajdujących się w pomieszczeniu. Im lepiej zaplanujemy działanie tego ogrzewania, tym bardziej będzie nas satysfakcjonować i w pełni nas zadowalać. Aby tak było warto pamiętać przed przystąpieniem do prac budowlanych o zrobieniu projektu instalacji centralnego ogrzewania dzięki któremu wykonanie instalacji przebiegnie bezproblemowo.

Instalacje centralnego ogrzewania składają się z kotła, bądź wymiennika ciepła, grzejników oraz armatury i ze względu na rodzaj czynnika grzewczego możemy wyróżnić instalacje:

  • wodne (instalacje podłogowe, instalacje grzejnikowe)
  • parowe
  • powietrzne
  • elektryczne

Instalacja centralnego ogrzewania powinna działać poprawnie. Ten warunek zostanie spełniony gdy wcześniej wykonamy dobrze przemyślany projekt instalacji. Zasadniczym elementem, który ma wpływ na prawidłowo dobrane parametry grzejników i instalacji jest zapotrzebowanie na ciepło w domu. W zależności od regionu obliczana jest wartość temperatury w Polsce która wynoosi od -160 do – 250C. Kolejnym ważnym elementem projektu jest opracowanie sposobu regulacji instalacji, który będzie spełniał nasze oczekiwania.

Przykład centralnego ogrzewania w układzie rozdzielaczowym

ogrzewanie-w-ukladzie-rozdzielaczowym

Wymagania dla wody przeznaczonej do różnych celów

Wymagania dla wody uzupełniającej instalacje c.o. i obiegi grzewcze Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody nie przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601) Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601) Wymagania stawiane wodzie chłodzącej … więcej

Instalacje c.o. pompowe w układzie pętlicowym dwururowym

Jest to jedno z tańszych rozwiązań instalacji c.o. poziomych, tak ze względu na koszt użytych materiałów jak i szybkości montażu. Podejścia pod grzejniki wykonywane są tutaj dwoma przewodami (zasilającym i powrotnym) biegnącymi blisko siebie, poprowadzonymi w podłodze, zwykle przy ścianie zewnętrznej pod grzejnikami. Pętla dwururowa może być wykonana z przepływem przeciwprądowym, … więcej

Obliczanie strat ciepła przewodów

Obliczanie strat ciepła przewodów czyli inaczej dobór izolacji cieplnej Obliczanie strat ciepła rurociągów cieplnych sprowadza się do wykonania następujących obliczeń: obliczenie lub ustalenie temperatur nośnika ciepła, temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej powierzchni przewodu, gruncie otaczającym (przy przewodach poprowadzonych w ziemi obliczenie strat ciepła … więcej

Projektowanie instalacji c.o. – podstawowe pojęcia

Projektowanie sieci przewodów centralnego ogrzewania polega na dobraniu średnic przewodów i elementów regulacyjnych w celu: zapewnienia odpowiedniego rozdziału czynnika grzejnego do poszczególnych grzejników, zapewnienia stateczności cieplnej i hydraulicznej instalacji, optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Aby poszczególne grzejniki mogły osiągnąć wymaganą moc przy założonym spadku temperatury (np. 20K), … więcej