Instalacja pompowa systemu otwartego

W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. W zależności od rodzaju kotła centralnego ogrzewania, rozróżniamy instalacje systemu otwartego oraz systemu zamkniętego.

W instalacji pompowej systemu otwartego woda styka się bezpośrednio z powietrzem poprzez naczynie wzbiorcze typu otwartego, umieszczone w najwyższej części instalacji. Takie instalacje wymagane są dla kotłów na paliwo stałe jak i również tych współpracujących z płaszczem wodnym. Niewątpliwą wadą jest odprowadzanie wody w zładzie c.o. i konieczność jej uzupełniania. Takie działania powodują wzrost korozyjności instalacji i szybsze zużycie grzejników. Zaletą – większe bezpieczeństwo użytkownika w przypadku braku prądu.

W instalacjach otwartych pompa może być zainstalowana na przewodzie powrotnym lub zasilającym.  Pierwsze rozwiązanie jest bardziej korzystne, ponieważ pompa pracuje w strefie niższej temperatury, co zwiększa jej trwałość. Wadą jest możliwość powstawania podciśnienia w niekorzystnych punktach instalacji i zasysanie powietrza do przewodów. Przy pompie zamocowanej na zasileniu uzyskujemy korzystny rozkład ciśnień, dlatego ten sposób montażu pompy jest zalecany dla instalacji z otwartym naczyniem wzbiorczym.

Rozkład ciśnień w instalacji z rozdziałem dolnym przy pompie zainstalowanej na powrocie (linia ciągła) i na zasileniu (linia przerywana)

copomp4

Schemat instalacji pompowej dwururowej z rozdziałem górnym systemu otwartego z pompą na powrocie

copomp1

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz