Prognozowanie godzinowego poboru gazu

Maksymalny godzinowy pobór gazu na przygotowanie posiłków i ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych oblicza się wg wzoru:

gdzie:

suma obciążeń nominalnych urządzeń gazowych służących do przegotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej
nliczba odbiorców gazu
fwspółczynnik jednoczesności

Na podstawie opracowania Gazoprojektu We Wrocławiu, R. Zajdy z Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie oraz Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Tarnowie współczynnik jednoczesności poboru gazu na przygotowanie posiłków i ciepłej wody użytkowej dla małych grup odbiorców (do 200) można obliczyć wg wzoru:

gdzie:

nliczba odbiorców gazu
fwspółczynnik jednoczesności

Przy obliczaniu obciążeń modernizowanych gazociągów w istniejących osiedlach budynków wielorodzinnych można posługiwać się współczynnikami jednoczesności podanymi w tablicy.

jednoDla zespołów budynków jednorodzinnych możemy posługiwać się tablicą wg DVGW-TRGI-86 (Technische Regulen fur Gas Instalationen). Współczynniki jednoczesności zmieniają się tylko w przypadku ilości odbiorców mniejszej niż 50. Dla większej liczby urządzeń wartości współczynników są stałe i wynoszą :
– fkg= 0,114 – kuchnie gazowe z piekarnikiem
– fgw= 0,082 – grzejniki wody przepływowej
– fog= 0,293 – indywidualne ogzrewacze pomieszczeń
– fkgw= 0,512 – kotły centralnego ogrzwania ( równierz z zasobnikiem)

Dodaj komentarz