Schematy instalacji gazowej

Wykonawstwo instalacji gazowej wymaga od projektanta projektu instalacji gazowej z rzutem poziomym wszystkich niepowtarzalnych kondygnacji, w tym piwnic z zaznaczeniem średnic rur i usytuowania zaworów gazowych, jak też podejść pod piony gazowe. Jeśli na rzutach rura gazowa prowadzona jest w rurze ochronnej należy ją opisać podając średnicę i długość. Na rzutach kondygnacji powtarzalnych wrysowujemy przebieg przewodów, uzbrojenie, w tym miejsce usytuowania gazomierzy, przybory gazowe, które powinny być opisane. Podajemy średnice i długość  odcinków rur. Jeśli na rzucie brak miejsca do opisu można to zrobić na rysunku rozwinięcia instalacji.
Rozwinięcie instalacji gazowej wykonujemy w skali 1:50 lub 1:100 w zależności od wielkości instalacji. Odgałęzienia instalacji można narysować na osobnych rysunkach, w takim przypadku należy każde odgałęzienie oznaczyć literowo, np. na rys. rozwinięcia literą “A” oznaczono odgałęzienie pod piecyk kąpielowy.

Ostatnim rysunkiem jest aksonometria instalacji gazu.Z rysunku można odczytać wszystkie załamania instalacji oraz dokładny przebieg przewodów, ich rozgałęzienia, zmiany średnic, itp. Jest pomocny również przy obliczeniach hydraulicznych i zestawieniu materiałów  pozwalając określić ilość i rodzaj łączników w instalacji. Wykonujemy zwykle w dimetrii ukośnej przyjmując skalę 1:1 dla wymiarów pionowych i poziomych do kierunku patrzenia i skalę 1:2 dla wymiarów prostopadłych do kierunku patrzenia. Wygląd aksonometrii zależy więc od kierunku patrzenia. Wygląd aksonometrii zależy więc od kierunku patrzenia. W przykładzie poniżej przyjęto kierunek patrzenia prostopadły do ściany z piecykiem kąpielowym.

projga24

Rozwinięcie instalacji gazowejprojga27

Rysunek aksonometryczny instalacji gazowej

projga28
źródło:
1) www.gotoweprojektydomow.pl
2) www.instsani.pl

Dodaj komentarz