Tag Archives: podgrzewacz przepływowy

Gazowe przepływowe podgrzewacze ciepłej wody

podgrzewaczu gazowym woda aby zostać ogrzana przepływa  przez wężownicę, która stanowi jedną całość z wymiennikiem ciepła, który umieszczony jest nad palnikiem – miedziane rurki.Do tych rurek przylutowane są lamele w celu powiększenia ich powierzchni. Ciepło ze spalania gazu jest przekazane przez te właśnie lamelki do rurek, a te z kolei przekazują je wodzie. Dużą moc cieplną posiada główny palnik i w momencie spalania w nim gazu musi przez nagrzewnicę cały czas przepływać woda. Bez wody podgrzewacz może się przegrzać i ulec zniszczeniu, a wrząca woda może rozsadzić wężownicę i doprowadzić do bardzo poważnej usterki.

W celu zapobieżenia spalaniu się gazu gdy woda nie przepływa, podgrzewacze muszą być wyposażone są w specjalny zawór wyłączający gaz w razie zaprzestania poboru wody tzw. zespół wodny. W czasie poboru wody membrana pod wpływem ciśnienia ulega podniesieniu, popychając iglicę, która w następnej kolejności pokonując sprężynę otwiera zawór grzybkowy, powodując dopływ gazu do głównego palnika przepływowego podgrzewacza wody. W ten sposób możemy cieszyć się ciepłą wodą w sanitariatach. Natomiast jeśli zaprzestaniemy poboru ciepłej wody, wcześniej wspomniana sprężyna spowoduje zamknięcie dolotu gazu. Palnik główny jest zapalany przy pomocy zapalacza. Zapalacz ten często zwany jest świeczką lub palnikiem pilotującym. Natomiast w nowocześniejszych modelach zastosowany jest bezpieczniejszy iskrownik bateryjny lub z napędem hydrodynamicznym.

Standardowa wydajność cieplna gazowego przepływowego podgrzewacza wody kształtuje się dla najczęściej spotykanych modeli od około 250 kcal/min. do 350 kcal/min. Niekiedy nawet 450kcal./min, np.Junkers WRPD18 (moc 17,4 – 24 kW, a do 30kW – Junkers WRPD18). Sprawność nowoczesnych podgrzewaczy została wyliczona na poziomie ponad 85% – więc jest to energetycznie sprawne urządzenie. Dla porównania – sprawność silnika diesel w Twoim samochodzie może wynosić do 41%.

gazowy-przeplywowy-podgrzewacz-wody

źródło:
1) www.instalacjepoznan.com

Elektryczne przepływowe podgrzewacze ciepłej wody

Zasada działania Bodźcem do uruchomienia elektrycznego podgrzewacza przepływowego jest odkręcenie kranu z ciepłą wodą. Wtedy dopiero urządzenie zaczyna podgrzewać wodę grzałką elektryczną o dużej mocy. Grzałka pobiera energię tylko do momentu ustania przepływu wody, czyli zakręcenia kranu. Załączenie podgrzewacza (włączenie się grzałki) wymaga minimalnego ciśnienia wody … więcej