Tag Archives: podgrzewacz jednopunktowy

Elektryczne przepływowe podgrzewacze ciepłej wody

Zasada działania

Bodźcem do uruchomienia elektrycznego podgrzewacza przepływowego jest odkręcenie kranu z ciepłą wodą. Wtedy dopiero urządzenie zaczyna podgrzewać wodę grzałką elektryczną o dużej mocy. Grzałka pobiera energię tylko do momentu ustania przepływu wody, czyli zakręcenia kranu. Załączenie podgrzewacza (włączenie się grzałki) wymaga minimalnego ciśnienia wody dopływającej rzędu 0,1-0,2 MPa (są jednostki włączające się już przy ciśnieniu <0,05 MPa).

Podgrzewacze elektryczne są całkowicie bezpieczne dla użytkownika pod warunkiem przestrzegania zaleceń producenta dotyczących montażu i eksploatacji. W łazienkach można stosować tylko urządzenia posiadające zabezpieczenia antyrozbryzgowe, przy czym:

  • w I strefie bezpieczeństwa (nad wanną lub w kabinie natryskowej) można stosować podgrzewacze posiadające stopień ochrony IP25, pod warunkiem zamontowania ich powyżej najwyżej położonej wylewki
  • w II strefie bezpieczeństwa (strefa o szer. 60 cm licząc od wanny lub kabiny natryskowej) można stosować urządzenia posiadające stopień ochrony IP24.

Wykonanie instalacji elektrycznej należy powierzyć elektrykowi z uprawnieniami. Przed pierwszym włączeniem do sieci podgrzewacz wymaga odpowietrzenia (zalania grzałki wodą), należy w tym celu odkręcić kran z „ciepła wodą”. Podgrzewacze pojemnościowe należy w całości wypełnić wodą aż do pojawienia się jej na wylewce baterii. Odpowietrzenia należy dokonać po każdorazowym braku wody w sieci lub po spuszczeniu wody z podgrzewacza. Wiele nowoczesnych urządzeń posiada obecnie elektroniczne czujniki wykrywające zapowietrzenie grzałek, zapobiegające uszkodzeniu elementu grzewczego przy okresowym braku wody.

Podgrzewacze pojemnościowe ciśnieniowe o pojemności powyżej 3 l ( w praktyce wszystkie) należy zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia w sieci instalując zawór bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej. Pomiędzy zaworem a podgrzewaczem nie może być żadnej innej armatury.

Jednopunktowe podgrzewacze przepływowe

Są urządzeniami zasilanymi z instalacji jednofazowej o napięciu 230V i małej mocy rzędu 3-6 kW, chociaż zdarzają się jednostki o mocach 8 i więcej kW. Warto zauważyć, że dla większości instalacji jednofazowych moce powyżej 6 kW mogą się okazać kłopotliwe. Podgrzewacz o mocy 6,8 kW wymaga np. wyłącznika nadprądowego 32 A i minimalnych przewodów w instalacji 3×4 mm2, przy mocy podgrzewacza 8,4 kW będzie to odpowiednio 40A i 3×6 mm2.

Przepływowe podgrzewacze jednopunktowe obsługują jeden kran i dlatego zwykle montowane są bezpośrednio w jego pobliżu, na przykład pod lub nad umywalką albo zlewozmywakiem. Często już fabrycznie wyposażone są w wylewkę, baterię lub rączkę natrysku.

Wielopunktowe podgrzewacze przepływowe

Wykonywane są jako trójfazowe o mocy 6-27 kW, a w wykonaniu specjalnym (zastosowanie przemysłowe) do 36 kW.  Przepływowy podgrzewacz wielopunktowy  umożliwia centralne zasilanie w ciepłą wodę wszystkich punktów poboru wody w domu. Urządzenie musi mieć moc co najmniej kilkunastu kilowatów. Jednak i wtedy jednoczesne korzystanie z kilku kranów – zwłaszcza tam, gdzie wody potrzeba dużo i o wysokiej temperaturze, na przykład do napełniania wanny i zmywania – nie zawsze będzie komfortowe.

Podgrzewacz wielopunktowy powinien być zamontowany centralnie, aby ograniczyć do minimum długość (a więc i średnice) przewodów rozprowadzających, a tym samym – ilość zalegającej w nich wody. Między kolejnymi włączeniami podgrzewacza woda stygnie bowiem do temperatury otoczenia. Zużyta do jej podgrzania energia elektryczna jest wtedy bezpowrotnie tracona.

przeplywowki

 

źródło:
1) www.muratordom.pl
2) www.instsani.pl