Tag Archives: instalacja ciepłej wody

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Zadaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest przygotowanie wody podgrzanej (ciepłej), a następnie doprowadzenie do punktów czerpalnych w odpowiedniej ilości, przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Woda ta może być przygotowywana przez kocioł służący do ogrzania pomieszczeń lub przez podgrzewacz pojemnościowy bądź przepływowy. Czasem do podgrzania wody wykorzystuje się zarówno kocioł jak i podgrzewacz.

przeplywowki

Zanim Państwo wybiorą źródło ciepła do instalacji c.o powinniście pomyśleć w jaki sposób ma być podgrzewana woda użytkowa w państwa domu. Jednym z ostatnich warunków prawidłowej instalacji jest zastosowanie odpowiedniego układu jej cyrkulacji między miejscem podgrzewania a punktami poboru. Jeżeli instalacja ciepłej wody nie jest wyposażona w cyrkulację, wówczas zalegająca (pozostająca) w przewodach woda ulega wyraźnemu schłodzeniu. W takim przypadku nie ma możliwości jej ponownego podgrzania. W efekcie temperatura wody w punkcie czerpalnym jest niższa od wymaganej przynajmniej do momentu jej spuszczenia przez punkty.

Zadaniem inżynierów zajmujących się projektowaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest spełnienie wymagań technicznych i sanitarnych przy zachowaniu niskich kosztów inwestycyjnych a w późniejszym czasie eksploatacyjnych. Instalacja ciepłej wody powinna dostarczać ją w każdej chwili w sposób równomierny, w wymaganej ilości i o odpowiedniej temperaturze, która powinna być regulowana. Należy pamiętać o tym, że jakość wody musi być odpowiednia pod względem sanitarno – epidemiologicznym a sama instalacji powinna być łatwa w obsłudze oraz niezawodna.

Izolacje dla instalacji ciepłej i zimnej wody

Wymagane grubości warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 część 2 Niezależnie od rodzaju rur wskaźnikowe wartości izolacji dla przewodów zimnej wody Izolacje na rurach wody ciepłej należy dobierać według Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. zmieniające rozporządzenie w sprawie … więcej

Przykłady obliczeniowe i rysunki instalacji wodociągowej

Obliczanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wymaga sporządzenia w pierwszej kolejności schematu obliczeniowego w postaci rysunku umownego, z zaznaczeniem wszystkich punktów czerpalnych, rozgałęzień i podzielenia całej instalacji na działki obliczeniowe. Za działkę uważa się przy tym odcinek instalacji o jednakowym rozbiorze wody. Tak wykonany schemat należy ponumerować, przy … więcej