Przykłady obliczeniowe i rysunki instalacji wodociągowej

Obliczanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wymaga sporządzenia w pierwszej kolejności schematu obliczeniowego w postaci rysunku umownego, z zaznaczeniem wszystkich punktów czerpalnych, rozgałęzień i podzielenia całej instalacji na działki obliczeniowe. Za działkę uważa się przy tym odcinek instalacji o jednakowym rozbiorze wody. Tak wykonany schemat należy ponumerować, przy czym numerem “1” oznacza się zwykle najniekorzystniej położony w budynku punkt czerpalny (na najwyższej kondygnacji, najdalej położonej względem pionu, itp.). Numerem “2” oznaczamy pierwszy trójnik w którym instalacja ulega rozgałęzieniu i gdzie zmienia się jej rozbiór. Tym samym działka najniekorzystniej położona oznaczona jest 1-2, następna 2-3, 3-4, itd.  Numerację trójników prowadzimy aż do przyłącza lub innego p. obliczeniowego, w którym sprawdzane jest wymagane ciśnienie  wody. Kolejne numery uzyskują trójniki na odgałęzieniach, przy zwykle liczy się tylko te odgałęzienia, w których dobór średnicy i sprawdzenie dopuszczalnej prędkości przepływu jest wskazane.  Poniżej dwa przykłady schematów obliczeniowych.

Przykłady schematów obliczeniowych z zaznaczeniem rozbioru wody zimnej

projwo30 projwo31

Schemat bezwymiarowy instalacji wod-kan. w łazience i pomieszczeniu WC projwo32

Schemat obliczeniowy dla instalacji z rysunku powyżej. Osobno dla wody zimnej i ciepłej. U dołu sposób opisu działki obliczeniowej (rys.4)projwo33

Aksonometria instalacji wodociągowej w dimetrii ukośnej projwo34

Ta sama instalacja ale narysowana w izometrii. Na rysunku specjalny papier do izometrii z siatką trójkątów

projwo35

Obliczenia hydrauliczne dla instalacji wody zimnej z rys.4 projwo36

Obliczenia hydrauliczne instalacji wody ciepłej

projwo37

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz