Składowanie drewna do kominków

Drewno przeznaczone do kominków powinno być składowane w zadaszonym miejscu. Nie wolno jednak przykrywać składowisko folią. Drewno powinno być też zabezpieczone przed nadmiernym wpływem pogody (deszcz, śnieg, wiatr). Wymagania te należy spełnić, jeśli chce się zachować odpowiednią wilgotność drewna (im mniejsza wilgotność tym większa energia przy spalaniu).

Drewno powinno być pocięte na kawałki o maksymalnych wymiarach: długość ok. 35 cm, przekrój: 10 cm. Za duże kawałki drewna mogą zbyt długo schnąć.

Pocięte drewno należy układać na podkładach (np. na paletach). Między poszczególnymi kawałkami drewna powinien być zachowany prześwit o średnicy ok. 6-10 cm (by umożliwić naturalną cyrkulację powietrza w składowisku). Odległość składowiska od ściany budynku powinna wynosić nie mniej jak 5 cm.

Trzeba pamiętać, że spalanie zbyt wilgotnego drewna może zanieczyszczać lub nawet zatykać przewody kominowe (wytwarza się duża ilość sadzy).

Dodaj komentarz