Tag Archives: materiały

Rodzaje tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji rur

Polimery syntetyczne można podzielić na trzy podstawowe grupy:

1. polimery termoplastyczne – charakteryzujące się możliwością odwracalnego przechodzenia ze stanu stałego w stan plastyczny ;

2. polimery termo- i chemoutwardzalne (tzw. duroplasty), które pod wpływem wysokiej temperatury bądź reakcji chemicznych ulegają trwałemu ukształtowaniu (np. bakelit, żywice epoksydowe)

3. elastomery- polimery o dobrych właściwościach sprężystych, w skład tej grupy wchodzą wszystkie związki gumopodobne, jak: kauczuk, guma syntetyczna.

W instalacjach sanitarnych podstawowe wykorzystanie mają tworzywa termoplastyczne, wśród których wyróżnić można dwie osobne grupy: 

 • tworzywa poliwinylowe, jak:
  – polichlorek winylu – PVC
  – polichlorek winylu chlorowany – PVC-C
 • tworzywa poliolefinowe, jak:
  – polietylen niskiej gęstości – LDPE
  – polietylen średniej gęstości – MDPE
  – polietylen wysokiej gęstości – HDPE
  – polietylen sieciowany – PEX
  – polipropylen – PP
  – polibutylen – PB


W wyrobach instalacyjnych spotyka się natomiast łączenie kilku różnych materiałów celem poprawienia jakości lub specyficznych cech materiału końcowego. Przykładem mogą być tutaj rury wielowarstwowe, kształtki tworzywowe z zatopionym elementem gwintowym z mosiądzu czy warstwy antydyfuzyjne na rurach polietylenowych.

Materiały stosowanie do montażu instalacji wodociągowej

Wykaz materiałów które można stosować w instalacji wodociągowej Poz. Oznaczenie Nazwa materiału i jego opis uwagi 1 2 3 4 5 1 PB tworzywa sztuczne Polibutylen 2 PE-X Polietylen sieciowany 3 PE-RT Kopolimer  oktanowy etylenu o podwyższonej odporności na temperaturę 3 PP-B Kopolimer Blokowy … więcej

Materiały z których mogą być wykonywane instalacje ogrzewcze

Materiały z których mogą być wykonywane instalacje grzewcze wodne Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i PB w instalacjach ogrzewczych wodnych UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków stosowania podanych w aprobacie technicznej. Materiały metalowe w instalacjach grzewczych źródło: 1) www.instsani.pl   więcej

Kominy – odprowadzanie spalin

Zadania Podstawowym zadaniem komina jest odprowadzenie spalin z paleniska na zewnątrz budynku, dostarczenie powietrza które potrzebne jest do podtrzymania procesu spalania oraz wymiana zużytego powietrza. Aby zapewnić prawidłowe działanie palenisk, komin powinien mieć, określony przez producenta urządzenia grzewczego, minimalny ciąg kominowy. Dla kotłów gazowych z palnikiem … więcej