odpylacze

Odpylanie metodami suchymi

Odpylanie to usuwanie cząstek stałych ze strumienia zanieczyszczonego gazu. Urządzenia do odpylania gazów możemy podzielić na odpylacze mokre i suche.
Trzeba dodać, że pył może posiadać różne właściwości i również od nich oraz od rodzaju pyłu może zależeć wybór odpylacza. Odpylacze różnią się też skutecznością. Przyjmuje się, że najniższą skuteczność separacji posiadają odpylacze grawitacyjne, natomiast najwyższą skutecznością charakteryzują się filtry tkaninowe oraz elektrofiltry.
Odpylacze suche możemy podzielić na:
– odpylacze grawitacyjne,
– odpylacze odśrodkowe,
– odpylacze filtracyjne,

Odpylacze grawitacyjne korzystają w procesie odpylania z siły ciążenia, która działa na poruszające się ziarna pyłu. Sposób działania odpylaczy grawitacyjnych opiera się na wytworzeniu takich warunków przepływu gazu, aby ziarna pyłu niesione przez gaz wytrąciły się ze strumienia gazu na skutek działania siły ciążenia a następnie zostają odseparowane. Jest to najprostszy sposób odpylania. Warunkiem zastosowania odpylaczy grawitacyjnych jest odpowiednia, duża masa ziarna pyłu.
Do odpylaczy grawitacyjnych zaliczamy głównie komory osadcze. Są one stosowane zwykle jako odpylacze wstępne. Charakteryzują się one małymi oporami przepływu prostą konstrukcją oraz niestety niską skutecznością separacji cząstek pyłu. Wadą jest też, że urządzenia te separują tylko największe ziarna powyżej 40 μm.

Kolejną grupą odpylaczy suchych są odpylacze odśrodkowe, oparte w swoim działaniu na  efekcie  działania siły bezwładności w stosunku do ziaren pyłu znajdujących się w ruchu spiralnym. Wadami odpylaczy cyklonowych są: niska prędkość wlotowa gazu do odpylacza (by zaistniały warunki do separacji), stosunkowo niskie skuteczności przedziałowe, zagrożenie wybuchem oraz narażenie urządzenia na erozję.
Zaletami są niewątpliwe wysoka skuteczność odpylania ziaren większych od 5-10 μm, niewielkie straty ciśnienia oraz niewielkie koszty eksploatacyjne.
Do odpylaczy odśrodkowych zaliczamy cyklony i multicyklony. Są one zwykle stosowane odpylania spalin kotłowych, wstępnego odpylania powietrza suchego szlifowania, wstępnej separacji wiórów drzewnych oraz do odkraplania gazów czystych nie zawierających pyłów.

Szeroką grupą odpylaczy suchych są też urządzenia oparte na procesie suchej filtracji zapylonego gazu – odpylacze filtracyjne. Wśród nich wyróżniamy: filtry ziarniste, filtry z materiałów włóknistych oraz filtry ceramiczne i piankowe. Z uwagi na wiele rodzajów tego typu odpylaczy mają one bardzo szerokie zastosowania, do bardzo wielu rodzajów pyłu.
Odpylacze filtracyjne charakteryzują się duża skutecznością – nawet bardzo małych frakcji pyłu(zwłaszcza filtry tkaninowe) oraz dużą uniwersalnością zastosowania. Wadą są duże koszty eksploatacyjne spowodowane dużymi oporami przepływu oraz wysoką cena materiałów filtracyjnych (zwłaszcza niektórych włóknistych).


Literatura:
Kabsch P. : Odpylanie i Odpylacze t.1, Warszawa Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1992

Dodaj komentarz