Tag Archives: regulacja

Regulacja i ustawianie hydrofora

Aby prawidłowo dokonać ustawienie cyklu pracy hydroforni powinny być wykonane następujące czynności w określonej kolejności:

  • uruchomić pompę która wtłacza wodę do hydroforu tak długo aż ciśnienie wewnątrz zbiornika wskazane przez manometr wynosić będzie około 3bar co odpowiada maksymalnemu ciśnieniu wody w zbiorniku,
  • nastawić łącznik LCA w taki sposób aby styki zostały rozwarte,
  • opróżniać systematycznie zbiornik z wody kontrolując wskazania manometru, do czasu uzyskania żądanej wartości ciśnienia minimalnego przy którym powinno nastąpić włączenie pompy,
  • ustawić wyłącznik LCA w takiej pozycji aby jego styki zostały zwarte,
  • uruchomić pompę przy zastosowaniu wyłącznika LCA i obserwować pracę pompy kontrolując jednocześnie wartość ciśnienia na manometrze, przy którym następuje włączenie i zatrzymanie pompy,
  • czynności te należy powtarzać tak długo aż praca zestawu hydroforowego będzie płynna i zgodna z wymaganiami,
  • po dokonaniu ustawienia wartości ciśnienia minimalnego i maksymalnego dla pracy pompy kolejną czynnością jest ustalenie ilości powietrza będącego „tłokiem” dla uzyskania żądanego ciśnienia w instalacji,
  • po zapoznaniu się z dokumentacją techniczno – ruchową sprężarki powietrznej oraz z wymaganiami określonymi przez producenta dla zbiornika hydroforowego (jeśli dane techniczne obsługi hydroforu nie podają inaczej) poduszka powietrzna zgromadzona w hydroforze powinna zajmować około 1/3 objętości zbiornika przy jego maksymalnym napełnieniu wodą,
  • do kontroli stanu napełnienia stosowana jest rurka wodowskazowa z podziałką,
  • przewody czerpiące wodę ze studni (ssawne) i tłoczące wodę do instalacji (tłoczne) powinny być uzbrojone w zawory zwrotne. Zestaw hydroforowy z pompą samozasysającą wymaga zwykle zalania wodą przed pierwszym rozruchem.

Zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na zbiorniku ciśnieniowym powinien być zamontowany zawór bezpieczeństwa ustawiony na ciśnienie wyższe od ciśnienia pracy o około 10%. W przypadku przekroczenia w hydroforze maksymalnego ciśnienia roboczego zawór ten powinien otworzyć się upuszczając nadmiar sprężonego powietrza nie
pozwalając na gwałtowne rozszczelnienie zestawu hydroforowego.

źródło:
1) www.instsani.pl

Regulacja dopływu ciepła – przepisy

§ 134.  1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. 2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie … więcej

Grzałki do grzejników

Do ogrzewania łazienek w domach z centralnym ogrzewaniem zwykle montuje się grzejniki drabinkowe. I jest to dobre rozwiązanie podczas sezonu grzewczego, bo grzejnik zapewnia wymaganą w łazience temperaturę 24oC. Problem może pojawić się w okresach przejściowych lub latem, gdy instalacja grzewcza jest wyłączona. Wówczas możemy odczuwać nieprzyjemny chłód … więcej

Laddomat

Zasada działania Jest to urządzenie, które podczas rozpalania  ma za zadanie jak najszybsze nagrzanie kotła do jego temperatury roboczej, która wynosi 85°C. Termostat, który otwiera się dopiero przy temperaturze powyżej 78°C (przy większym obciążeniu jako opcję można umieścić termostat o temperaturze otwarcia 83 lub 88°C) zapewnia … więcej