Monthly Archives: lipiec 2022

Kontrole instalacji i licznika

Raz na jakiś czas inwestor może spodziewać się kontroli z zakładu energetycznego. Kontrolowany jest przede wszystkim licznik oraz sposób podłączenia budynku do sieci. Zakład energetyczny bada czy inwestor nie korzysta z prądu nielegalnie, z pominięciem licznika. Kontroli mogą być przeprowadzane jedynie przez osoby do tego upoważnione. Osoby te muszą posiadać legitymacje wystawione przez lokalny zakład energetyczny. Po przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół. Podpisują go inspektorzy i sam inwestor. Za nielegalny pobór energii elektrycznej grozi kara grzywny lub nawet kara pozbawienia wolności.