Monthly Archives: sierpień 2022

plan przyłącza

Sprawdzenie warunków pod zabudowę

Gdy podoba nam się działka w miejscu, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i wiemy, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będzie nieosiągalna dla nas, lepiej poszukać posesji w miejscach, gdzie te uregulowania są w naszym zasięgu.

Jeśli wiemy tylko, że działka znajduje się na terenie bez planu zagospodarowania przestrzennego, a jesteśmy zdeterminowani właśnie tam budować dom, należy złożyć wniosek do urzędu o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania tego terenu. Złożenie takiego wniosku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Takie zapytanie może złożyć zarówno prawny właściciel terenu, jak i osoba postronna. Urząd takie pismo może wydać niezależnym od siebie ludziom.

Większość urzędów posiada gotowe wzory wniosków. Na przeszkodzie w pozytywnym załatwieniu tej sprawy mogą stanąć różne uwarunkowania, których nie obejdziemy. Przykładowo problem robi się, gdy działka nie ma dostępu do drogi publicznej, to może być powodem, że nie dostaniemy decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek powinien informować:

 • o granicach terenu, o którym mowa we wniosku; dane te powinny być oparte o dołączoną mapę zasadniczą bądź ewidencyjną;
 • o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania tego obszaru, z uwzględnieniem charakteru zabudowy i rozplanowania terenu – warto przedstawić tutaj zarys planowanego domu, podając przybliżone jego rozmiary, należy wspomnieć o planowanym garażu, śmietniku, oczyszczalni ścieków itp.
 • o zaopatrzeniu w niezbędne media i urządzenia konieczne do pełnego funkcjonowania;
 • warto wspomnieć o wpływie zastosowanych rozwiązań na środowisko, choć w przypadku domu jednorodzinnego nie jest to niezbędne.

Otrzymując decyzję o warunkach zabudowy, znaleźć na niej powinniśmy:

 • informację o rodzaju inwestycji, co możemy na tym terenie wybudować
 • wiadomość o warunkach wnikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile taki plan jest uchwalony dla tego terenu
 • informację o warunkach zabudowy i wykorzystania terenu bezpośrednio związane z przepisani szczegółowymi taki jak ochrona środowiska
 • wiadomości o zasadach funkcjonowania infrastruktury i komunikacji, co musi być na działce podłączone, jakie media doprowadzone;
 • informacje związane z ochroną interesów osób postronnych, trzecich;
 • naniesienie na mapę obszaru, o którym mowa w decyzji
 • wiadomość, jak długo decyzja jest ważna

Decyzja informuję także jakie kroki powinniśmy podjąć w dalszej kolejności, dokładnie mówi do kogo o jakie opinie wystąpić, o jakie uzgodnienia i warunki się starać.

Okna i ich szczelność

Powszechnie mówi się, że okna powinny być szczelne. Czy te informacje są napewno słuszne? Szczelne okna przyczyniają się do zawilgocenia budynku od wewnątrz. Kilka informacji dotyczących szczelności okien w budynkach. Zbyt szczelne okna mogą doprowadzić do zawilgocenia budynku od środka a w następstwie przyczyniają się do tworzenia się zacieków lub grzybów pleśniowych. … Więcej