Kocioł tradycyjny a kondensacyjny

Wybór sposobu ogrzewania domu jest jedną z najważniejszych decyzji, podejmowanych przez inwestora. Dotyczy ona komfortu życia i zależy od budżetu rodziny liczącej się  z wydatkami dotyczącymi kupna kotła, wykonania instalacji grzewczej  i comiesięcznymi opłatami za zużyte paliwo.

Podstawą procesu ogrzewania jest kocioł – urządzenie wytwarzające ciepło. Wybierając typ kotła, warto rozważyć wybór pomiędzy tradycyjnym i kondensacyjnym. Na pierwszy rzut oka są bardzo podobne, jednak różni je budowa wewnętrzna i sposób działania, a co za tym idzie cena oraz koszty eksploatacji.

Rodzaj paliwa

Kotły tradycyjne mogą być zasilane każdym rodzajem paliwa. Na terenach, gdzie nie ma sieci gazowej, można stosować kotły na gaz płynny lub olej opałowy.
Kotły kondensacyjne, z uwagi na konieczny do osiągnięcia punkt rosy, są częściej kotłami gazowymi. Zasilanie ich olejem opałowym przestaje być opłacalne, z powodu niższej zawartości pary w spalinach i konieczności obniżania ich temperatury aż do 47°C,  co w rezultacie schładza też temperaturę wody w instalacji grzewczej.

Budowa

Aby doprowadzić do kondensacji pary wodnej, trzeba schłodzić spaliny do temperatury punktu rosy. W tym celu, w kotłach kondensacyjnych zamontowane są wymienniki ciepła (wymienniki wtórnne, kondensacyjne), które obniżają temperaturę spalin i przekazują ciepło ze skroplonej pary do wody kotłowej. Stosunkową nowością są kotły z dwoma wymiennikami ciepła, schładzającymi dwustopniowo spaliny.
Wymienniki mogą być z aluminium pokrytego ochronną warstwą krzemu. Są tańsze i nie gwarantują długotrwałej  wytrzymałości. Warstwa krzemu, może ulec mechanicznym uszkodzeniom w trakcie zabiegów konserwacyjnych i odsłonić podatne na agresję skroplin aluminium. Inne wymienniki wykonane ze stali nierdzewnej, są droższe ale gwarantuje to bezawaryjne działanie. Kotły tradycyjne, niekondensujące, mogą mieć wymienniki żeliwne i ten materiał uznawany jest za najtrwalszy i najsolidniejszy. Są jednak wtedy ciężkie, dlatego mają formę kotłów stojących.

Sprawność

Kocioł doskonały przekształciłby całą energię ze spalania paliwa w ciepło i miałby wtedy sprawność 100%. W praktyce jednak jest to niemożliwe, a jednak producenci kotłów kondensacyjnych deklarują ponad 100% sprawność urządzeń. Czy jest to możliwe?
Trzymając się ściśle definicji,  to oczywiście sprawność kotła większa niż 100% nie jest możliwa. Okazuje się jednak, że możliwe jest uzyskanie ciepła nie tylko bezpośrednio ze spalania. W procesie spalania powstaje ciepło i uboczne produkty spalania, które w kotłach tradycyjnych są odprowadzane do otoczenia. W kotłach kondensacyjnych,  ciepło ze spalin jest przechwytywane i wykorzystywane do ogrzewania.

wykres-sprawnosci-kotlow-gazowych

Podwyższenie sprawności kotła kondensacyjnego wynika także z samego obniżenia temperatury spalin. Każde obniżenie o 20 stopni temperatury spalin, podwyższa o około 1% sprawność pracy kotła.
Porownanie-kotlow-zrodlo-IWO-DE

Cena

Biorąc pod uwagę kryterium ceny, musimy pamiętać, że oprócz ceny zakupu kotła interesują nam koszty wytwarzania ciepła, które jednocześnie uwzględniają ceny paliwa. Kotły kondensacyjne, ze względu na bardziej skomplikowaną budowę i lepsze materiały są droższe od tradycyjnych nawet o 2500 zł (dla kotłów tego samego typu). Zakładając, że w domu o powierzchni 150 m² w ciągu roku kocioł powinien wyprodukować ok. 25 000 kWh ciepła, można wyliczyć, że różnice w kosztach wytwarzania ciepła dla gazu ziemnego będą osiągać ok. 550 zł, a dla propanu, który ma mniejszą wartość opałową i wyższą cenę, aż 950 zł na korzyść kotła kondensacyjnego. Może się więc okazać, że po czterech latach używania kotła kondensacyjnego, zasilanego gazem ziemnym, zwraca się nadwyżka zapłacona przy zakupie, a koszty w dalszym ciągu są dużo niższe.

Obsługa i konserwacja

Zarówno obsługa kotła kondensacyjnego i tradycyjnego jest prosta i mało wymagająca. Polega na ustawieniu żądanych parametrów temperaturowych za pomocą regulatora, który może być taki sam dla obu rodzajów kotła. Należy natomiast pamiętać i ściśle przestrzegać corocznych przeglądów kotłów przed ich uruchomieniem, czyli przed sezonem grzewczym. Ważne jest, by kocioł miał zawory odcinające, umożliwiające konserwację urządzeń, bez konieczności opróżniania instalacji. Przegląd powinien obejmować wyczyszczenie urządzeń i sprawdzenie ich działania, kontrolę przewodów odprowadzających spaliny i ewentualne czyszczenie komina. W kotle kondensacyjnym powinniśmy dokonać przeglądu i czyszczenia syfonu (przez niego skropliny odprowadzane są do kanalizacji). Bardzo istotne jest, by zarówno montaż kotłów, jak i wszelkie przeglądy czy naprawy, wykonywał doświadczony serwisant.

źródło:
1) www.piece.pl
2) www.peter-an.vaillant-partner.pl
3) www.najciekawszeprojekty.pl/

Dodaj komentarz