Domy do 70m2 – baza projektów

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił w ubiegłym roku Konkurs, którego celem było wyłonienie projektów architektonicznych o wysokich walorach funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. 14 stycznia br. Sąd Konkursowy postanowił przyznać nagrodę 38 pracom. Autorzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pełnego projektu budowlanego, który będzie udostępniony bezpłatnie inwestorom w II kwartale 2022 r.

Gratulujemy zwycięzcom!

Planujesz budowę własnego domu

 • o powierzchni zabudowy do 70 m2
 • wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego 
 • na własne potrzeby mieszkaniowe
 • którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany
 • masz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Możesz skorzystać z uproszczonej procedury

 • brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w  terminie 21 dni
 • organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez ciebie budowy; pamiętaj jednak, aby budować zgodnie z przepisami, bowiem organy nadzoru budowlanego mogą kontrolować twoją inwestycję
 • do budowy będziesz mógł przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia

Zanim ruszysz z budową musisz

 • doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 • zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jako inwestor masz tylko obowiązek złożyć oświadczenia, że

 • planowana budowa jest prowadzona przez ciebie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
 • przyjmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie ustanowisz kierownika budowy
 • dokumentacja, którą dołączasz do zgłoszenia, jest kompletna

Nowe rozwiązanie weszło w życie 3 stycznia 2022 r.

Strona internetowa na której można zapoznać się z projektami:

Projekty architektoniczno-budowlane | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Źródło: GUNB

Dodaj komentarz