Tag Archives: elementy

System zaopatrzenia w wodę

System zaopatrzenia w wodę stanowi układ współdziałających elementów, których zadaniem jest zaopatrzenie w wodę odbiorców. W systemie zaopatrzenia występują elementy:

 • ujęcia wody,
 • pompownie I stopnia (przepompownie z ujęcia do stacji uzdatniania),
 • zakłady uzdatniania wody (stacje uzdatniania wody),
 • zbiorniki wody czystej uzdatnionej,
 • pompownie II stopnia (przepompownie ze zbiornika do sieci),
 • zbiorniki wyrównawcze sieciowe,
 • sieci przewodów wodociągowych.

Schemat ogólny wodociągu
1-ujęcie wody, 2-studnia zbiorcza, 3-pompownia I stopnia, 4-stacja uzdatniania wody, 5-zbiornik terenowy dolny, 6-pompownia II stopnia, 7-przewód tłoczny, 8-sieć rozdzielcza, 9-zbiornik górny końcowy, 10-obszar zasilania

sieciw1

Położenia zbiornika górnego względem ujęcia i sieci rozdzielczej
1-zbiornik początkowy boczny, 2-zbiornik początkowy przepływowy, 3-zbiornik końcowy, 4-zbiornik centralny, 5-rurociąg tranzytowy, 6-sieć rozdzielcza, 7-obszar zasilania

sieciw2

Schemat wodociągu bez stacji uzdatniania wody
1-ujęcie wody podziemnej, 2-pompownia, 3-rurociąg tranzytowy, 4-sieć rozdzielcza, 5-zbiornik wyrównawczy końcowy, 6-obszar zasilaniasieciw3

Części składowe systemu mogą się zmieniać w zależności od miejscowych warunków naturalnych, rodzaju potrzeb odbiorców oraz ze względów ekonomicznych.

Pod względem współpracy części składowych wodociągu i systemów hydraulicznych wyróżniamy:

 • system grawitacyjny,
 • system pompowy,
 • system mieszany,
 • system jednostrefowy i wielostrefowy,
 • system z jednym lub wieloma źródłami zasilania.

Schemat wodociągu z pompami zlokalizowanymi w jednym budynku
1-ujęcie wody, 2-studnia zbiorcza, 3-budynek stacji pomp (3a-I stopnia, 3b-II stopnia), 4-stacja uzdatniania wody, 5-zbiornik dolny wody czystej, 6-przewód tłoczny

sieciw4

Schemat wodociągu grawitacyjnego
1-ujęcie wody źródlanej, 2-zbiornik ujęciowy terenowy przepływowy, 3-rurociąg grawitacyjny tranzytowy, 4-sieć rozdzielcza, 5-obszar zasilaniasieciw5

Podział wodociągu na strefy
a) równoległy, b) szeregowy. 1-ujęcie rzeczne i stacja pomp I stopnia, 2-stacja pomp II stopnia, 3-stacja uzdatniania wody, 4-pompy dla strefy pierwszej, 5- pompy dla strefy drugiej, 6-przewód doprowadzający wodę, 7- wieża ciśnień, 8-strefa pomp drugiej strefy
sieciw6

 

 

Orientacyjne koszty elementów,urządzeń i przygotowania c.w.u

Orientacyjne ceny urządzeń i poszczególnych elementów: elektryczny podgrzewacz przepływowy jednoczerpalny – 150-500 zł; elektryczny podgrzewacz przepływowy wieloczerpalny – 500-2500 zł; elektryczny podgrzewacz pojemnościowy – 300- -1000 zł; gazowy podgrzewacz przepływowy – 600-3000 zł; gazowy podgrzewacz pojemnościowy – 1000-15 000 zł; gazowy … więcej

Elementy i budowa instalacji gazowej

Podstawowe elementy instalacji gazowej: rury (przewody), których zadaniem jest bezpieczny transport i rozprowadzanie gazu pod odpowiednim ciśnieniem; łączki i kształtki, których zadaniem jest zmiana kierunku przewodów, łączenie odcinków, łączenie większych średnic z mniejszymi lub łączenie więcej niż dwóch rur. Do zmiany kierunku służą kolana (90° i 45°) i łuki … więcej